Iskata’t malaka’y hindi dasal
na laging inuusal
kahit kami’y pagal.
hindi isang sayaw ang bulyaw
na sa bawat naisin
sa trabaho’y nakakubabaw
tinungkab mantikang tumigas
kaulayaw sa beynte dos oras
tanging hiling, higaa’y makapiling.
pritong daing huwag laitin
igaya sa amoy rasistang kambing.
hindi diniyos itong dolyar.
tulak ng kahirapan
kaya nangibang bayan.
salungat sa agos pagbalikwas
hudyat ng tsunami ang kawangis.
lilisan, hindi talunan
babalik sa dating larangan!

Emanzky88
MV Clipperventure-L
St. Eustatius, West Indies
19 Marso 1993

© 2008 Kwentulang Marino

*Unang Nalathala sa Parola 1994
at Ani 23 Culutural Center of the Philippines (1996). Kabilang
sa antolohiyang IPUIPO SA PIGING (2010)

_________________________________________
imahe news.yahoo

Advertisements