Inilipad ng hangin, mabigat
na damdamin
habang ginugunita, huwad
na kasarinlan:

pinay, humalik sa papaalis
na sakang
luha sa kinse – anyos
na dalagita’y nangilid
tutungo sa bayang
lapad ang sisikatan.

pamilya’y tumunganga sa anak
na paalila
kinodakan ang malungkot na mata
hindi alam kung saan pupunta.

asawa’y iiwan, nakatanaw
sa kawalan.
magsing-irog, walang katapusang
pagpapaalaman.

matanda’y pinamaypay ang visa
niyang tangan.

nilaro ng ulap
kahirapang iniwan.

Emanzky88
Philippine Airlines
Himpapawid
12 Hunyo 1992

© 2008 Kwentulang Marino

*Unang nalathala sa Parola
at Ani 23 (Cultural Center of the Philippines)
December 1996. Kabilang sa antolohiyang IPUIPO SA PIGING (2010)

Advertisements