marx_engels_lenin_stalin_mini

I

Pinupuri ng matandang
babaeng- bugaw
si
Stalin
sa malasakit na ginawa
ng estado.
ang glastnost at
perestroika’y
ang kalayaan
naman
niyang itago
ang mga
puta,
sa madidilim
na sulok nang
naglalakihang
bato.

II

Ang dati- rating kwartel
ng partido’y
naging aliwan
ng mga magigiliw na
marino.
nalulunod sa patak ng
vodka
masaya, maingay
sa hindi
mawawaang
lenggwahe at
musikang
umaalingawngaw
sa mga matataas at makapal na pader
nang nakaraan.

III

Hinahalungkat ni
Alexander
ang hindi na binasang
libro
obra ng mga dakilang
proletaryo.
ipinagpalit ang lumang mukha ng tsar,
yabang na karangalan
at litrato ng angkan.
inuungkat ang idinidiktang
patakaran
sinasalungat ang agos ng
kalakaran,
sistemang nakatago sa kanyang
lumang bodega ng
kasaysayan.
kapalit ng mga
kwento,
mga kwento nang
pagka-
diskontento.

IV

Wala nang makathang
tula si
Pushkin

Wala ng malikhang
kwento si
Gorky.

Wala ng umusbong pa
na bagong
teyorya at praktika si
Trotsky.

Pinagpistahan ng mga
musmos na
usyoso,
nakapaskil na nilaong
dyaryo
lihim na dokumento
at manipesto ng organo
pati na, ang tiklado
ng makinilyang
pinipi
nang mga tanyag
at henyo.

V

Sintonado
ang tugtog na awiting
INTERNASYUNAL,
sa tipa nang
minanhid
na daliri ng matandang
musikero.
lakad ay nagpagewang- gewang
ang alon ng
akordiyon ay lasing na
sining
na pasuray- suray.

Masansang na amoy ng
batang- lansangan,
nakatanghod sa tapat ng
tindahan pabangong-
Calvin Klein,
kapatak na halimuyak
sa kanila’y
ipinagsungit.
higit na kumapit
sa balat
ang umaalimbukal na
anghit.

Sa makitid na kwadradong larangan
may hatid na kirot
ang ginaw.
pilit binibigyang kulay ni
Viktor Novotny,
mga kwadrong humihiyaw
hapis na mukha, matang
inagawan
nang kawalang
linaw.

VI

Asta silang pasugod
sigaw nila’y walang patid,
walang pagod.
mahigpit na kapit- bisig,
nanginginig na hawak
ay kinalawang
na maso at karet.
nanlilisik ang tingin
ng matandang kalbo
taas- noo na ibinabandila ang isang
libro,
may panunumbat ang mga rebulto
masahol pa sa matinding puna
ng kolektibo.
gustong ikuti, ipagsigawan
ang awit na
sintonado
ay minsan sa aking
buhay….
inawit nang may kulay,
may ningning ang bawat
tono.

Emanzky88
M/V Akra Sounion
Odessa, Ukraine
7 Oktubre 1998

* Kabilang sa antolohiyang IPUIPO SA PIGING (2010)

Advertisements