Kay T.J

Tag-init…

una

kang
nakita.

buwan
ng
Marso.

may lamig
ang
mabituing gabi
sa
Antipolo.
sa may
tuktok
ng
Redemptorist-

sabay nating
diniskurso,
mga linyang
komplikado.

sabay nating
inawit,
ang
Bato Sa Buhangin
ni
Cinderella.

sabay nating
tinanaw,
animo
alitaptap
na ilaw
ng
Maynila.

kahit sa
dilim
nagayuma
ako
ng iyong
may pang-akit,
may ningning
na
hugis almond
na mga
mata;
sinuhayan
nang malambing
mong
tinig
na
higit nagpatingkad
sa kulay
tsokolate’t
makinis
na
balat.

Tag-init…

buwan
ng
Marso.

may salungatan
sa
mga
taktika’t
prinsipyo.

may nilusaw,
lumutang
na
mga
organo.

may nabitak
na
mga
kalsada.

galaw ng
mga
kaaway,
namayaning tunay.

sa katag-arawan
sila’y mga
nagbunyi,
masiglang
kumakaway.

puno’y
hindi namunga,
taglay
ang
nalantang pag-asa.

Tag-init…

huli

kang
nakita.

buwan
ng
Marso.

Emanzky88
1 Agosto 2008

(c) 2008 Kwentulang Marino

Advertisements