e61c1e110e81a40c

Isinabog nang
gabi
ang ngalan mong
Bianca
itinago nang mapagkunwaring
dilim
ang katauhang
Maria Asceñsao de Sousa.
Sa mapang-unawa kong
mata
ay hindi ka
puta!
inilubog ka lamang
nang fado at dusa.
May lungkot ang aming
pag dis-atraka
ginaygay ang Ilog Tagus
may iniwang
alaala.
Ang tanging sambit ko’y
mea culpa!
sa pagbalik ng barko’y
isa sanang
umaga…

Emanzky88
M/V Clipperventure-L
Lisbon, Portugal
Galley
23 Pebrero 1993

Advertisements