0a7b5706c17fbb40

“Ikinararangal ng Palasyo ang hindi mapapantayang kagitingan at paglupig sa mga kaaway. Nakatala ka na sa ating kasaysayan…”

Nagmula siya sa isang bayang mahina. Sa lupain ng mga alipin-sinakop nang ibat-ibang makapangyarihang kaharian sa Europa, Silangang Asya at Hilagang Amerika.

Kinakailangang lumaya ang bayang matagal nang binubusabos ng mga dayuhan. Sa pagdaan ng mga taon. Nakapagtatag sila ng isang maliit na kaharian. Patuloy ang mga pananakop sa mahinang bayan. Patuloy ang mga walang kawawaan digmaan.

Panahon na para magtanggol. Panahon na para lumaban. Panahon na para isabak ang napanday na mandirigma ng kanilang kaharian.Taglay ang talino, katapangan at pagka-uhaw sa kalayaan. Siya ang mandirigmang walang kinatatakutan…siya si Heneral Pacman!

Maraming laban ang kanyang dinaanan. May pakikidigmang batbat ng hirap. May pakikidigmang natapos nang madalian. Ang mga tanyag na Heneral…sina Heneral Diaz, Heneral Marquez at Heneral de la Hoya. Lahat ng mga ito’y nagdaan sa kanyang malupit na kamay. Lahat ng ito’y kanyang tinalo. Marami pang Heneral ang ibinasura ng kasaysayan sa larangan ng gyera.

Marahas ang bawat digmaan, bahagi nito ang gutom, epidemya at kamatayan. Para kay Heneral Pacman…ito ay isang misyon ng paglaya.

Alin? Iyon pinakahuling laban niya? Kinatatakutang Heneral ng Britanya-si
Heneral Hatton…
Hindi naging hadlang ang kumakalat na H1N1 Virus para sa madaliang pagpaslang kay Heneral Hatton. Sa una, minamaliit lang siya ng kampo ni Heneral Hatton, isang pipitsugin lang daw itong Heneral. Kampante silang dati pa rin istilo ng pakikidigmang gagamitin ni Heneral Pacman. Lingid sa kanila’y taktikang Spartan ang sa kanila’y nakaumang.

Nanangan sina Heneral Hatton na laging nagmumula sa kaliwa ang pwersa ni Heneral Pacman. Hindi alam ng aroganteng Heneral na kaya na rin kumumpas ang kanan pwersa…isang labanang tinapos lang ng madalian, isang labanang kahit na mga kaaway ay hindi maiwasang humanga. “Isang henyong gerero” sambit ng mga nakasaksi.

Naging bukang-bibig ang kanyang pangalan dahil sa kanyang katapangan at mga tinamong tagumpay. Ipinagmalaki siya ng lahing pinagmulan. Bawat bayan kanyang daanan ay mainit ang pagsalubong ng mga taumbayan, sinasamba gaya ng diyos ng digmaan. Maging ang mga dugong-bughaw sa ibang lupain ay labis ang paghanga at papuring ibinigay.

Dala niya ang tagumpay. Nag-uumapaw sa kasiyahang haharap sa mahal na Hari at Reyna, taglay ang pagmamalaki.

Ano’t sa kanyang paglalakbay patungo sa kanilang kaharian ay may tinanggap na kalatas mula sa Palasyo. Isang tagubilin na makapagpapabago sa kanyang buhay.

Naghuhumiyaw ang Kalatas;

Magiting na Heneral Pacman!

Ikinararangal ng Palasyo ang hindi mapapantayang kagitingan. Kahanga-hanga ang naging paglupig sa mga kaaway. Nakatala ka na sa ating kasaysayan!

Sa kabila nito, ikinalungkot naming ipaalam na pansamantala muna kayong magpalipas ng limang araw sa kaalyado nating kalapit-bayan.

0b5eae622612b864Gaya nang dating kinagawian (sa bawat tagumpay ng iyong laban). Pinag-utos na wala munang mainit na pagsalubong ng ating nasasakupan at marangyang pagdiriwang. Higit sa lahat, IPINAGBABAWAL ANG PAGPUNTA SA PALASYO PARA MAGBIGAY PUGAY SA MAHAL NA HARI AT REYNA.PAGTATANKANG MAKIPAG BESO-BESO.

MAHIGPIT NATING IPATUTUPAD SA KADAHILANANG PANGKALUSUGANG KALIGTASAN NG MAHAL NA HARI AT REYNA, KABILANG NA ANG MGA TAO SA PALASYO.

LABIS ANG PAGKABAHALA NG PALASYO NA MAARING NAGTATAGLAY KAYO NG H1N1 VIRUS KABILANG NA ANG MATATAPAT NINYONG HUKBO.

Lagda,

Punong Ministro ng Payaso

Epilogue

Tahasang sinuway ni Heneral Pacman ang kautusan ng mga Payaso. Mainit siyang sinalubong ng mga mamamayan bilang buhay na bayani. Hindi na niya ninais pang siya ay parangalan sa Palasyo.

Pinag-utos ng Pandaigdigang Bantay Kalusugan (PBK) at mga kaharian,restriksyong maglakbay ang mga opisyal ng Palasyo at dugong-bughaw para mag-aliw sa ibang bayan.Total banned sa pagpasok at paglabas sa lupain ni Heneral Pacman.

Mahigpit na ipinagbawal ng kaharian ni Angkel Sam na lumapit,tumitig,makipag-kamay at bumeso kay Heneral Pacman ng mga dugong-bughaw sa Holywud.

Umani ng katatawanan,labis-labis na kasiyahan at paghanga mula sa mga makapangyarihan kaharian,internasyunal na institusyon sa maagap at matalinong desisyon ng mga Payaso sa bayan ni Heneral Pacman.

Dahil sa iniambag na kadakilaan ni Heneral Pacman.Tinawag ang kanyang bayan sa taguring “LUPAIN NG MGA PAYASO AT HENYO.”

Advertisements