b1

Kung magtatag nang bagong partido si Vice Pres. Noli De Castro
Kung nasa TIME 100 ng TIME Magazine si Manny Paquiao
Kung mapanganib ang H1N1 Virus
Kung di nag-alis ng sapatos si Pope Benedict XVI
Kung mabangis ang mga pirata sa Somalia
Kung hindi pa lumalayas ang tropang U.S sa Iraq
Kung mas matindi ang tama ng resesyon sa Amerika
Kung ikulong nila si Jun Lozada
Kung nagdagdag sila ng partylist sa kongreso
Kung sumayaw sila ng cha-cha, sumigaw ng con-ass (@#^)
Kung nagbayad ng kinain na burger sina Pres.Obama
Kung may Louis Vuitton na bag si Nanay Dionisia

Eh ano! Eh ano! Eh ano!

May hihigit at tatalo pa ba sa dakilang pagmamahal ng
INA?

Emanzky88
10 Mayo 2009

(c) 2009 Kwentulang Marino

Advertisements