250px-Php_bill_500_front

” The Filipino Is Worth Dying For ”
– Benigno S. Aquino Jr.

Ikaw ba iyong
kaaway
ni
Marcos?

Ikaw ba iyong
binaril
sa
tarmac?

Ikaw ba iyong
tatay
ni
Kris?

Ikaw ba iyong
ipinalit
na
ngalan
sa
Manila International Airport?

Ikaw ba iyong
inilagay
sa
limandaang piso?

Ikaw ba iyong
nakasalamin
at
may
ibon
sa maraming
rebulto?

Ikaw ba iyong
ipinalit
na
pangalan
sa
Marcos Avenue?

Ikaw ba iyong
asawa
ni
Cory,
nais
ding
ilagay ang mukha
sa
pera,
idiklarang pambansang
bayani
at gawing santa?

Ikaw
pala
‘yun…

Ikaw
pala
si
Ninoy!?

Emanzky88
21 Agosto 2009

Advertisements