pic-09270854390519

Kung
magagawa
ko
lang

mag a la
Zorro

sa
mata
ni
Cristine Reyes
ako sanang
hero.

Kung
magagawa
ko
lang

maging
Payaso

napasaya
ko
sana
ang
mga
ngiwing
mukha ni
Kuya Gibo
at
Ate Glo.

Kung
magagawa
ko
lang

matipon
mga bundat na palakang bato

pamalit
na
sana
ito
sa
dalawang rubber boat
ng
mga
nag-reskyu.

Kung magagawa
ko
lang

batukan
mga tropang Amerikano

sa
bagal
ng
responde’y
walang dahilan
manatili
at
mag-astang
superhero.

Kung
magagawa
ko
lang

umimbento
instrumentong panukat

sa
dami at taas
ng
ihi
ng
mga
naglunggang
daga
sa toreng gareng
na
palasyo.

Magagawa
ko
lang

hiwain
ng aking matalim na
berso

minanhid
na
ramdam
nitong
mga usyoso.

Emanzky88
28 Setyembre 2009

Advertisements