Image010(Sa Mga Inulila Ni Ondoy)

Nalungkot
ang
buwan
sa
siwang
ng
mga
sanga

sinisilip

ang
mga

naglutang

na
alaala.

Sa
nababad
na
lamig
ng

gabi

walang
mabanaag
na

mumunting kislap
at
saya.

Mapait
na
ngiti
sa

nangingitim

na
labi

ang
sa
iyo’y
matipid
na
isinukli.

Mga
pangarap
kong
sa

basura
ay

iginapos

kasabay
na

tinangay

nang
nagngangalit
na

agos.

Emanzky88
5 Oktubre 2009
12:03 n.u
***
Nalathala sa librong IPUIPO SA PIGING (2010)