Masarap

pangusin ang tubo na

mas magulang,

mahaba ang biyas at walang buko.

Hindi ‘yung mura o

pinagduluhan.

Kinakatas

ito na may ngalit sa kanyang

bagang.

Pigang-piga

hanggang sa umagos ang

dalisay na tamis

sa tigang na lalamunan.

Dekstros

na nagbibigay lakas

lumalawak, tumatagal

tumatatak

ang kapangyarihan at ngalan ng

angkan

sa mga binusabos na manggagawa sa

tubuhan.

Katas

ay kayang papulahin

manalaytay sa ugat na

dugong asendero

ay pairalin.

Bayan

ay patakbuhin, bagabag na tila

asyenda

na inari at ituring.

Buntot na mahaba’y

iwinagwag sa bawat

pita,

sa pagsumpa’y siya ang mapagpasya.

Huwag mong sinuhin kung kailan

tatapusin

sumusubong usok

sa bibig na may layaw,

karagdagan istres

ang maglaway.

Huwag ipagpilitang sa palasyo’y manirahan

sa minanang tahanan ay mas nanaisin

ang doon ay manahan.

Masarap

pangusin ang tubo na

mas magulang,

mahaba ang biyas at walang buko.

Hindi ‘yung mura o

pinagduluhan.

Kinakatas

ito na may ngalit sa kanyang

bagang.

Pigang-piga

hanggang sa umagos ang

dalisay na tamis

sa tigang na lalamunan.

Isip-batang ibubuga ang

pinagsapalan.

Katuwirang

baka sakaling may

makatas

pa

sa mga naghuhumiyaw

na sakada

sa aking bayan.

Emanzky88

1 Hunyo 2010

© 2010 Kwentulang Marino

***

imahe mula sa flickr/diego rivera

Advertisements