“Playing upon the emotional and sentimental part
of the Filipino character.”
– Gov. Bandholtz
Pasyon and Revolution

Kaingat ka!

sa unang pagbisita ni Thomas Jr.
Sa matamis niyang pananagalog. Sa mga
kuwentong nilantakan niyang mangga
at adobo.

Kaingat ka!

sa kanyang papuri. Talumpating binigkas
mo’y kahulma daw nang kay Obama.

may diin na bukas-kamay ang bansa
sa malayang kalakalan. Bukas na
bukas sa dayuhang mamumuhunan.

Kaingat ka!

sa kanyang paulit-ulit na sinasabi.”Matagal na
ang ating pagka-kaibigan.”

Hindi mo ba napansin ang nangintab
niyang itimang kulay? Kumislap ang
mapuputing ngipin. Tila nangaligkig
sa tuwa ang katabaang katawan.

Emanzky88
5 Hulyo 2010

© 2010 Kwentulang Marino
****
imahe mula kay eric inocencio/flickr

Advertisements