(Paano Bigkasin Ng Karaniwang Pinoy Ang Laruan Ni Noy?)

Itataas ba ang kanang kamay na tila si Hitler?

Poorzeeiii?!
Poorzwaaah?!
Poorzaleee?!
Poorzhiiit?!

Sa pagbigkas pa lang ay pilipit
na itong dila. Tiyak ito’y
mamahalin.
Banyagang salita sa mga tulad nating
maralita.

Mahirap bigkasin
sa tulad nating vendor na inutal ng lansangan.
Mahirap intindihin
sa tulad nating hinilo ng traysikel, dyipni, bus
LRT at MRT.
Mahirap isaulo
sa tulad nating binabayo ng mga tumaas na presyo.
Mahirap sikmurain
sa tulad nating walang mailagay sa sikmura.
Mahirap maglaway
sa tulad nating natuyuan ng laway.
Mahirap tanggapin
sa tulad nating tumanggap sa pangako ng pagbabago.
Mahirap unawain
sa tulad nating kulang sa pang-unawa
sa katwiran ng asendero.

Mapanganib ang tumawid
sa matuwid na daan.
Pwede kang masagasaan
nang humahagibis na
marangyang sasakyan.

Emanzky88
15 Enero 2011

© 2011 Kwentulang Marino
***imahe mula sa official website ng Porsche

Advertisements