“Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) decided last night to return cash given by the Philippine Charity Sweepstake Office…”

– The Philippine Star

Para mapuntahan ang
mga nasa istero.
Kinakailangan
sumakay sa
Pajero

Para matunton ang
mga nasa kanayunan.
Kinakailangan
sumakay sa
Pathfinder

Para mayakap ang
mga batang naulila.
Kinakailangan
sumakay sa
Strada

Para madalaw ang
mga nasa bilangguan.
Kinakailangan
sumakay sa
Crosswind

Para mahipo ang
may karamdaman.
Kinakailangan
sumakay sa
Montero

Para mapasaya ang
mga nagdurusa.
Kinakailangan
sumakay sa
Grandia

Para mapabilis ang
biyaheng langit.
Kinakailangan
makipagtalik sa
impakta.

Emanzky88
9 Hulyo 2011

© 2011
Kwentulang Marino
*imahe mula sa google

Advertisements