Ang Hindi Matapustapos na Kuwento ni Carlos
(Kay Darby)

“Filipinos fight for US citizenship
in Afghanistan…”
– Interaksyon.com

Tinakasan ang bayan
hindi binabalungan ng pag-asa.
Pumila ang mga namimintig na binti para
sa isang mahabaang digma.
Maamong tumalima sa dikta ng
mapanakop na amo.
Handang galugarin ang nakausling
kanlungan ng mga banal na mandirigma.
Yakapin ang nanunuot na lamig ng
kalungkutan.
Mapagpaubayang iumang sa
pangil ng dilim.
Taus-pusong singhutin ang
pulbura ni kamatayan.
Idinidilig ang mga nalasog na pangarap
sa nagbabagang buhangin.
Sumasabay sa awit ng
makapangyarihang nasyon laban sa
pundamentalista.

Tumurumpeta ang mga putok
mula sa kanyon at riple.
Pinapurihan ang mga inulila
ng binalot na mga bituin.
Nanumpa ang mga naputol
na panaginip
sa ika-4 ng Hulyo.

Emanzky88
5 Hulyo 2011
5:00 n.u

(c)2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa google

Advertisements