Nagsanib puwersa
na sina
Jorge at Manny.
Binagong pangalan ay inihantad
sa dinaklot na
lambong.
Sigaw
ay nagwawala sa
tanghalan
ng aliw.
Panaginip
si Kobe
ganap na mayakap.
Sa dribol
pa lang
hininga ay nagkabuhol- buhol.
Halik
sa dama ni Venus
pananabik
ang hangad.
Akala
mo’y itik
kung sila ay
lumakad.

Brgy. Pangarap

may alyansa ng
panaghoy.
Kadamay
ay dugong pinadaloy.
Buong-puso
na pinabukal sa
adhika-
Mel at Sol.

Bangkay
na haliging kahoy
dinding na
karton
mga latang bubong
sa ulilang estero
ngayon ay
nakaburol.

Kamkam
ay kokak ng
palakang Araneta.
Ganting
bigwas ng katarungan.
Higit pa
sa nagngangalit
na
barikada.

Emanzky88
23 Hulyo 2011

©2011 Kwentulang Marino

***imahe mula sa google

Advertisements