Pintig ng Alon
(Oda sa Marino)

“I don’t like being stationary
I like the rocky wavy motion of the sea.”

– Tracy Chapman
I Used To Be A Sailor

Pumintig
ang aligagang
puso
sa himig ng
lakbayin.

Ginagalugad ang bawat
daungan
humihimbing sa maamong
kandungan.
Gumagaod nang makukulay
na kuwento
binbuksan ang pintuan
sa mga
bagong mukha.
Ipinipinid
ang mga
kabinang luma.

Pinatatangay sa
agos
isinuka mga
multong iginapos.
Hindi tuwirang
naghilom
tagas ng langis
sa madungis
na ngumangang makina.
Pasakan man pilit
nang puting istupa
bubulwak ang kanyang
nasa.

Balisa ang mga
alon
humahampas sa tinakasang
kahapon.
Walang tiyak na
rombo
sa nalilitong sukat
ng kasalukuyang
hanap.
Higit na pinabigat
ng kargamento
sumasalakay
na tone-toneladang
argumento.

Bagaheng puno nang
panaginip
matibay na kalasag
laban sa piratang-pating
sa dagat ng
Somalia.
Maging ang traydor na latigong
buhos ng tubig
sa look ng
Biscay
ay hindi magawang
bangungutin
ang kasungitan ng
magdamag.

Mapabibilis ba ang
sikdo
ng mga
kataga
para mapasaya
ang
pagsagwan?

I. Tagapaghatid ng kuwentong-biyahe

M/V Clipperventure-L
M/V Akra Sounion
M/V Maasslot-L

II. Kanlungan ng talihanga’t mga gunita

Odessa
Buenos Aires
Lisboa
Houston
Amsterdam
Belawan
Kuantan
Cairns
Barcelona
San Nicolas
Honiara
Pontianak
Tuxpan
Kobe
Ulsan
Panama Canal
Hamburg
Algiers
Panganiban

III. Iba-ibang kulay. Iba-ibang mukha ng buhay

Mrs. Nuygen
Ioanni Sapountsis
Alexander
Viktor Novotny
Julie Nuygen
Luda
Erni Setiawati
Dr. Angel Pereira
Penny Soh
Yao Shi Hong
Na Thokuntot
Maria Ascensao de Sousa
Fr. Avel
Pinoy sa Sabah
Hsu Lan
Esther Bravo

IV. Samu’t saring bagay na ibayong nagpatibay

The Rime of the Ancient Mariner
Literary Museum
Paradiso
Caviar
Parola
Hong Kong Bar
Kimchi
ITF
Houston Seaman’s Center
Sex Museum
Gloria Trevi
Tequila
Carlos Bulosan
Russian bible (1898)
Lenin
Greek coffee
Federico Garcia Lorca
Village Voice
Charlie’s Bar
Parker’s
Fetah cheese
Rashomon
Kretek
Joey Ayala
Vintage photo
Lualhati Bautista
Pablo Neruda

Sinisid

ang
laot
ng
mga

kataga.

Pintig

ay
nilagom
sa sinapupunan
ng

karagatan.

Para
sa
panibagong

biyahe

ng
mga

alon.

Emanzky88
5 Oktubre 2008

© 2011 Kwentulang Marino

imahe mula sa google

Advertisements