Silang mga walang
mukha. Silang mga
nawawala. Naglaho na
ang mga determinadong mata. Naglaho na
ang mga mapambuskang ngiti. Naglaho na
ang buong PROFILE. Naglaho na
ang buong WALL. Naglaho na
ang buong ALBUM. Naglaho na
ang piling LINK. Naglaho na
ang paboritong VIDEO
Inipit
na mag-POST
Binusalan
na mag-COMMENT
Binulag
na mag-PM
Pinipi
na mag-CHAT
Ipinagkait
na mag-TAG
Pinagdamot
na mag-LIKE.

Tinortyur
ng mga katagang

Surveillance Unfriend Block
Spam Hide Trash
Delete.

Nangungulila.

Emanzky88
30 Agosto 2011

©2011 Kwentulang Marino

Advertisements