Pista sa Libya
(Pagsalubong sa mga Bagong Aso)

Duguang aso’y hamak na kinaladkad
nagwakas na ang bagsik ng apat na dekadang singkad
nagwakas na ang tikas ng gahamang rangya
nagwakas na ang bangis sa sukabang mukha.
Sa Sirte lang pala naglulungga
tangkas ang mga piling tuta.
Gintong angil ang handog na tropeo
sa hayok na pangil ng palalong mangangaso.

Mapula ang kaitaasan sa mga
sumisirit na bugang apoy.
Kumakandirit ang mga paang pagod
sa maingay na lansangan.
Litanya sa tuwa
ang mga tinig na paos.
Umaawit ang Koran
sa papuring kapos.

Koronel Khadaffi

Tapos na! Tapos na!
ang kilabot na alulong
mula sa tiranong naulol.

Nagpahiwatig ang kahol ni Obama

Diktadurya
Demokrasya
Reporma.

Sa kumpas ng lilong amo
matapat na nagmatyag ang berdugong NATO.
Masigla’t sabayang kumahol
kapanalig ng imperyalistang manunuhol.
Sa NTC na hilong talilong
maingat na regalong bitbit.
Kumikindat na bagong kulyar
sa mga naglalaway na leeg
palalong isinabit.

Emanzky88
21 Oktubre 2011

Advertisements