Ulsan

Nilango ng
maputing inuming
Soju.
Anghang ng
Kimchi
ang siyang nagpa-init
sa nanlalamig na
kalamnan,
habang binabagtas
ang nagmamalaking
daungan
at pagawaan
Hyundai.

Chiwan

Umakyat sa barko
ang sanrekwang
Opisyal na Tsino,
layun ang magsiyasat
sa dalang kargamento.
Kasabay nang pasabi
na manananghalian
ang pihikan grupo.

Sumagi sa kinalawang
na gunita.
Ang mga atas
ni Mao Zedong
na dati’y aking
dinadakila.

Belawan

Sakay ng
Pedyak
na animo
turista.
Kasabay sa
paghitit ng
Kretek,
sa kakaibang amoy
ng usok.
Lumutang ang isip
sa mga sinariwang
kuwento ni
Mochtar Lubis.
Kaguluhan sa
Jakarta
ay naganap na
sa tulang propesiya.

Emanzky88
17 Hulyo 2009

© 2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa Ulsan, Korea

Advertisements