pacman ricoa big
Mga buhay ay bumalalak
sa mga bato at troso
sa dagok ni Pablo
delubyo’y walang sinanto.
Kaunti man lang habag
amutan ang bayan ko.
Hindi maialis ang selos
sa sumubsob na boksingero.
Puwitan ay tumuwad
inilantad ang tatak na Ricoa
sa mundo’y na anunsyo.
Pinakyaw ang atensyon
sa lugmok na bagabag
sa lona’y mamiligro.
Buong baya’y nagluksa
sa kanyang pagkatalo.

Emanzky88
11 Disyembre 2012

© 2012 Kwentulang Marino
* imahen mula sa Yahoo.com

Advertisements