Hindi masagut-sagot ng tula ang mga pinagtagni-tagning luha. Sa mga gutay-gutay na kalamnan, nakakasulukasok, umaalingasaw. Mga nakayayanig na dagundong ng isang simulain, nang kawalang pagtakas at pag-aalinlangan. Sa kaitaasan, kanilang sabi’y walang hanggang katahimikan ang doo’y masusumpungan…

Emanzky88
Pulang Dyornal
7 Disyembre 2002

(c) 2009 Kwentulang Marino