Diyosa kang nagkukubli
sa huwad
na pag-inog,
wari’y
itinuldok na
nunal
sa maningning na
labi
ng
buwan.

Pinayapa ang mga ibang
aburidong bituin.
Mga lagalag na
bulalakaw
ay panandaliang bumagal.
Umayon sa mga
nabagong posisyon
sa kalawakan.
Mababang loob ay
pagsuko
sa liwanag na taglay.

Hatid nga ba
ng mga kislap ay
kapanatagan
o balintunang senyales
na tankang muling
agawin
ang kunwa’y
iniwang
kapangyarihan.

Emanzky88
17 Mayo 2010

© 2010 Kwentulang Marino
________________________
imahe mula sa Associated Press (AP)