Dumalaw ang pangulo
sa nilubog na
siyudad ng Cotabato.
Maraming mga
panukala.
Nagsiste
hindi nga lang
nabile.
Puwede nga daw
hakutin
gawing panambak sa
Spratly.
Inanod ang mga
balita.
Pagmamalaking ibinando
balak mag-uwi ng
ilang piraso
para sa fishpond
ng palasyo.

Emanzky88
23 Hunyo 2011

(c) 2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa google

typhoon pepeng pdi.net(Gaya Ng Hanging Nagdaan)

Bayaang
ilublob sa
luha
ang mga
natuyong
kalansay.

Ibaon
sa putikan
ang mga naudlot
na
pangarap.

Huwag abalahin
ang mga
binangungot
na
tanod
sa labis
na
paghimbing.

Pagpistahan
ng mga
binusabos
na
mumong
hatid
ng
dayuhan.

Laruin
ng mga
konsolasyon
at
mahalimuyak
na
salita.

Maiwan
ang mga
banlik
na pilit
humahalik
sa
nakaraan.

Mangati
ang
nangangamoy
na
hampaslupang
talampakan.

Walang sumagi
sa
minanhid
na
isip.

Walang sumbat
na
marinig
sa napiping
tinig.

Bukas!

Malayang
gumagala
ang mga
hayok
na
lobo
sa masansang
na
lansangan.

Emanzky88
10 Oktubre 2009

– litrato mula sa pdi.net