afp_tacloban_leyte2_0

YOLANDA

Yolanda! Yolanda! Yolanda!
hatid mo’y walang ganda

maraming pangarap
ang tinangay nang nagngangalit na agos
sa mata’y hapis ang umagos
bangungot ang dala mong unos

Yolanda! Yolanda! Yolanda!
hatid mo’y walang ganda

nganga ang responde ng matandang binata
naisahan mo ang matamis manalinhaga

Yolanda! Yolanda! Yolanda!
hatid mo’y walang ganda

‘sang taon gunita sa iyong pagbisita
dakdak!
analohiya ang dispensa
mabilis na rehabilitasyon
ngayon lang umusad
sa makupad na lagdang tugon

Yolanda! Yolanda! Yolanda!
hatid mo’y walang ganda

paano ka malilimutan?
tila biro kang dumalaw
sa ika-limampung taon kong pagtanda!

Emanzky88
9 Nobyembre 2014

©2014 Kwentulang Marino

imahen dailypost.com