“EKSIBISYONG PARANGAL SA IKA- 24 NA TAONG KAMATAYAN”

Danilo "Danjun" Valcos Jr.

Isinilang: ika-17 ng Pebrero 1966
Namatay: ika- 26 ng Oktubre 1985

Binaril ng mga sandatahan ng pamahalaan
nuong ika – 21 ng Oktubre sa panulukan
ng daang Taft at Ayala, Maynila sa protesta
ng mga magsasaka at magbubukid ng
Gitnang Luzon

“Ang paglilinkod at paghahandog kung walang
nakaugat na pag-ibig ay walang kabuluhan
at sa dakong huli ito ay kasakiman.”
– Danjun

"ANG PINAGMULAN"

"ANG PINAGMULAN"

ANG KANYANG KABATAAN

ANG KANYANG KABATAAN

TRANSISYON NG ISANG DILAWAN

TRANSISYON NG ISANG DILAWAN

BOYKOT SA KOLEHIYO - 80'S

BOYKOT SA KOLEHIYO - 80'S

KAISA NG PANINIWALA MULA SA MALAYONG BAYAN

KAISA NG PANINIWALA MULA SA MALAYONG BAYAN

ANG MGA NANGIBANG BAHAY

ANG MGA NANGIBANG BAHAY

ANG HAMPASLUPA

ANG HAMPASLUPA

NAMUMUNLA NG PALAY

NAMUMUNLA NG PALAY

NAMAMAGANG KARAHASAN

NAMAMAGANG KARAHASAN

MANTSA NG PAGPASLANG

MANTSA NG PAGPASLANG

 MISA SA KABILANG BAKURAN

MISA SA KABILANG BAKURAN

MISANG PARANGAL #1

MISANG PARANGAL #1

KABABAIHAN NG SIMBAHAN

KABABAIHAN NG SIMBAHAN

MISANG PARANGAL #2

MISANG PARANGAL #2

TAGAPAGTAGUYOD NG KALIKASAN

TAGAPAGTAGUYOD NG KALIKASAN

MGA KAMAO AT SIGAW

MGA KAMAO AT SIGAW

ANG PAGSILIP NI RONALD

ANG PAGSILIP NI RONALD

ANG PAGHAHATID

ANG PAGHAHATID

ANG PAGBUHAT

ANG PAGBUHAT

ANG PAGBUHAT #2

ANG PAGBUHAT #2

ANG PAGLABAS

ANG PAGLABAS

ANG PAG-USAD

ANG PAG-USAD

ANG PANAWAGAN

ANG PANAWAGAN

PROTESTA SA PADER

PROTESTA SA PADER

MABIGAT NA PAGHAKBANG #1

MABIGAT NA PAGHAKBANG #1

MABIGAT NA PAGHAKBANG #2

MABIGAT NA PAGHAKBANG #2

HANTUNGAN

HANTUNGAN

ANG PAGTANGGAP

ANG PAGTANGGAP

ANG TITIK NG KASAYSAYAN

ANG TITIK NG KASAYSAYAN

(C) 2009 Parangal ng Kwentulang Marino

*Pasasalamat sa Kay Mommy Gloria, Obet at Pamilya Valcos
sa pahintulot at mga litrato

*BABALA: may litratong maselan na kinakailangan ng gabay/paliwanag sa menor de edad o wala pa sa hustong gulang