Marso 2011


Pebrero 17, 1966 - Oktubre 26, 1985

(Sa Halagang $1,000 u.s.d)

“Kaka dumating na ‘yung sulat
para kay Danjun. Sa March 9 na
makukuha sa Pampanga.
Mapagpalayang araw po!”

– Text ni Obet Valcos
Kapatid ni Danjun
Biktima
Masaker sa Taft Avenue
1985

Sa halagang $1,000 u.s.d.
Huwag ipagkamali
na sukat naming
IKATUWA’T IKAPAGLAWAY!

Hindi sasapat na makalunas
para sa inang dinapuan
makulay na memorya
ay kumupas.

Dumanas ang hapis
na puso.
Tibok na kinikimkim
ang kirot.
sikdo ay bumagal
at tuluyang
dumamot.

Tanging sa gunita
ay namahay.
Sa kahabaan ng Taft
umagos ang mapulang
sigaw.

Duguang mukha
tsinitong mata
ang laging sumisilip
sa marahas na panaginip.

Mapanglaw na gabi
ay panaghoy na dinalaw.
Hindi na matunton. hindi
na matukoy.
Pangungulila
ang luha na bumabalong.

Sa halagang $1,000 u.s.d.
Huwag ipagkamali
na sukat naming
IKALIMOT!

Nilunod sa tubig
na papatak-patak.
Pauyam na tanong
ay musikang kakatak-katak.
Nakalas na mga kuko
dugo ang tumagas.
Binasag na bungo
sa prinsipyo ay tumigas.
Bangkay na mga umaasam
katahimikan ay masumpungan.
Hinukay na maputlang
kalansay.
Sa pangalan ay bigyang
kulay.

Sa halagang $1,000 u.s.d.
Huwag ipagkamali
na sukat naming
IKAPAGPATAWAD!

Barya lang!
Sa ginawang pagyurak.
Marami pa ang hindi
nakasama.
Marami pa ang hindi
kinilala.
Nag-ambag sa makasaysayang
pakikibaka.

Pag-amin! Hingi ng tawad
ni Meldita.
Parusahan!
mga berdugong galamay
ni Makoy.

SINGIL na aming matagal
nang TINATAGHOY!

Emanzky88
7 Marso 2011

© 2011 Kwentulang Marino


Kumakahol si Obama
na ibaba ni Gaddafi
ang kanyang kapa.
Samantalang kay Mubarak
ay nagsabing
Ehipto ay ireporma.

Mayabang na kumawag
ang buntot ni Clinton.
Sa Geneva ay
nanalunton.
Paglabag
pantao sa kaibigan ni
Imelda ay
ibinunton.

Sa UN ay umalulong din
si Ban Ki-moon.
Nanaghoy ng ‘crimes against humanity’
at ‘trade sanctions’,

Nalimutan na ba
ang mahigit na 100,000
Iraqi
ay kanilang kinatay?
Humigit-kumulang 500,000
mga batang
sa gutom, sakit
ay kanilang sinakmal?

‘Collateral damage’
ang putang-inang
katwiran ni
Uncle Sam!

Naglalaway
tila ba nauulol.
Salakayin! salakayin!
salakayin!
ang Libya
na sa ihing itim
ay bumabalong.

Ed Nelson R. Labao
1 Marso 2011
8:00 n.u

(c) 2011 Kwentulang Marino
* imahe mula sa in.reuters.com