Setyembre 2010


Ngumiyaw nang ngumiyaw
Kumahol nang kumahol
Pumutak nang pumutak
Umunga nang umunga
Dumada nang dumada.

“Global people power. Climate change,
pandemics, terrorism and weapons of
mass destruction, transnational organized
crime such as human trafficking,
continuing vulnerability of migrants, women,
person with disabilities, and the poor…”

“The quest for universal human dignity,
RIGHTEOUSNESS PATH of compassion
and communal responsibility. This basic
principle of social justice is also the most
basic humanitarian challenge of our times…”

Ngumiyaw nang ngumiyaw
Kumahol nang kumahol
Pumutak nang pumutak
Umunga nang umunga
Dumada nang dumada.

“Many governments are tackling this
challenge, including the government
of the Philippines. Our administration’s
pledge: To channel the gains we
might reap from Public-Private Partnership
into social services like those in health,
education, and poverty alleviations…”

“And while my nation continues to
benefit from the compassion of those
who are more able to help, this does not
mean that we, or our friends in the
developing world, will be entirely
dependent on the largesse of the
developed world…”

Ngumiyaw nang ngumiyaw
Kumahol nang kumahol
Pumutak nang pumutak
Umunga nang umunga
Dumada nang dumada.

Hanggang punggok na ilong
ay humaba nang humaba.

Emanzky88
26 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa google

Advertisements

“USAID can assist US COIN efforts by fostering economic growth, promoting human health, providing humanitarian assistance and enhancing democracy in developing countries. USAID has extensive experience in developing and implementing programs
with national governments and has field offices in 100 developing countries, working in close partnership with private voluntary organization, indigenous groups, universities, American businesses….”

– From Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, US Government Counterinsurgency Guide
(Washington, DC: Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, 2009)

May dapat bang ipangamba sa aming pagbisita?
Hindi kami dumayo para lang manginain ng
caviar sa Le Cirque. Ngumasab
nang biyas ng baka sa Bobby Van’s Steakhouse. Sangrekwang
engkargado’y sa pinas ay iniwan. Piniling
humimpil sa Hotel Sofitel. Pagmamalaking ibinasura
ang Waldorf Astoria.

Ipamumukha
natin sa buong mundo. Pantay lang sa trato
ang turing sa atin ng mga namumunong Amerikano. $434 milyon
ay hindi isang sensilyo na tila limos
sa isang ngumangawang musmos. Tumataginting na doblekarang bitag,
Millenium Challenge Corporation (MCC) = US counterinsurgency (COIN)
dito nga ba’y naka-angkla? O isang lagaring hapon
sa naghihingalo nilang ekonomiya? Titiyaking iuuwing
pasalubong ay mga mugmog na tinapay. Sa dahop
na pinoy ay isang tagumpay. Ipagyayabang
na tayo pa rin ang paboritong numbra na
mamahala sa ASEAN. Manunumpang hindi
pagagayuma sa alok at lasa ng mooncake
mula sa umaalsang Tsina.

Ipinangangalandaka
kong sa inyo’y ibalita,
dugo man akong asendero. Kasike sa turing.
Ginampanan ko lang, mula sa tradisyon ni Aguinaldo. Humimod
sa tumbong ni Obama’t mga lider
Amerikano.

Emanzky88
21 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa google

“Three days before the official end of the US combat mission in Iraq. US President Barack Obama said yesterday that the war in the country was “ending” and called Iraq a “sovereign” nation free to determine its own destiny.”

– Obama: Iraq war ending
The Philippine Star
August 29, 2010

Matingkad ang anino ni Mckinley sa postura ni Obama. Umaalingawngaw
ang sigaw ng “Manifest Destiny” sa malawak na ubasan ni Martha.

Mayabang na ipinangalandaka ang wasiwas ng demokrasya. Pinagana
ang mga institusyon. Itinalaga
ang mga maasahang kamelyo. Tiniyak
na ligtas ang mga tinggalan ng langis. Muling itinayo,
kinumpuni ang mga daan, riles, paliparan, sistemang patubigan,
kuryente, telekomunikasyon, bangko at pang-konsumo. Lahat ng ito
sa tulong ng mapagpalang korporasyon ng US. Bukas-palad
ang pautang ng Ex-Im Bank. Sige lang
na magkanda-baon sa utang!

Hintay lang! Paparating na ang mga
naglalaway na korporasyong Amerikano. Piliin
ang natipuhan sa mahabang listahan,

1. America Cargo Transport Company – Seattle, Wash.
2. Bell Helicopter Textron, Inc. – Fort Worth, Texas
3. Bond Building Systems, Inc. – Fort Lauderdale, Fla.
4. CSECO – Alameda, Calif.
5. Flatter & Associates – Stafford, Va.
6. General Electric – Schenectady, N.Y.
7. ICON Global Architectural Engineering – Bloomfield Hill, Mich.
8. KT Engineering – Rancho Dominguez, Calif.
9. Newport Global Group, Ltd. – Middletown, R.I.
10. Omnitrans Corporation – New York, N.Y.
11. Sallyport Global Holdings – Bridgeville, Pa.
12. Ted Jacob Engineering Group – Oakland, Calif.
13. The Boeing Corporation – Chicago, Ill.
14. TVC-MaxCell – Annville, Penn.
15. Wamar International Inc. – Simi Valley, Calif.

Tapos na ang tungkulin ng mga mersenaryo
sa dokrina ng kapayapaan. Bibigyang pugay
ang 4,400 nagbuwis ng buhay. Mga sumabog na bungo,
lumuwang mata, nalasog na bituka. Iuwi
ang marami pang ikinubling bangkay. Aaluin
ang mga inagawan ng katinuan, nawalan ng paningin,
biningi ng karahasan at inutil ng digmaan.

Ipagpag ang kanilang mga namantsahang uniporme. Umaamoy
ang pulbura at masangsang na dugo. Titigan mabuti
ang kumikislap na medalya. Paulit-ulit na
ikukuti sa ngalan ng demokrasya. Laban
sa mga berdugong terorista.

Panadaliang mamahinga ang mga mersernaryo. Mag-istratedyais
ang mga gahamang korporasyon. Pangambang
baka makaporma sa Afghanistan at Sentral Asya
mga tagasunod ng ayatollah.

Sa ngalan ng “Global War on Terror”
wangwang ng “Axis of Evil”
mga sundalo’t kapanalig ng US. Turing
sa inyo’y masahol pa sa isang mersenaryo. Malapit
na muli kayong idestino!

Emanzky88
2 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa wikipedia.org