d7a3a0af4fe55c4c

BOLERO

Talos ni Obama ang kiliti ng pinoy
Talos ng gobyernong Amerikano ang kiliti ni PeNOY
Talos nitong madaling madenggoy

“Salingin na may antig sa damdamin
Papuring ikapalakpak ng tenga
Ngiti’y umabot hanggang panga.”

Pinoy!

Executive Chef sa White House
Kabilang sa putahe lumpia’t adobo

Kulang na lang sabihin
Tagalinis ng inodoro
Hardinero’t labandero

Lahat ay Pilipino!

Matatas na nabigkas
“Salamat at Balikatan”

Kulang na lang sabihin
Na gaya ng mga dayong artista
Pa-slang na sambitin
“Mahal ko kayong lahat!”
Na sukat nating ikakilig

“Filipino hospitality” ang diga
Sa Imperial Suite ng Sofitel Hotel nagpahinga
Kababayan ko’y nakahiga sa malamig na bangketa

Mainit na halik sa matandang babae
Pabuyang medalyon sa abandonadong beterano
Mayabang na agila ang simbolo
Sa usaping pensyon ay napawi ang hinampo

Matagal na nga tayong nabola
Simula pa kay Sakay at Aguinaldo
Hanggang kay MacArthur
Na “I shall return” ang boka

Kung tapat ang layon ng pagkakaibigan
Hangad ay mabuting pakay
Sa kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)
Hindi nga ba tayo nalamangan?

Isa lang ba itong kasinungalingan?
Isa lang ang ating palatandaan
Isa lang ang ating sukatan

Sa pagsambit ni Barack
Kay PeNOY
Sa kanyang ngalan

Tatlong beses na nautal!
Tatlong beses na hindi naitumpak!
Tatlong beses na pumalpak!

Emanzky88
29 Abril 2014

© 2014 Kwentulang Marino
*imahen mula sa Google