mideo-AFP

DE CENIZA

Pilit na ibinangon ni Noli ang kanyang namimigat na katawan. Niliglig ang hilong ulo. Pigil ang umakyat na asim mula sa sikmura.

“Nakaanim na bote rin pala ko ng Red Horse beer sa Rock Restaurant kagabi,” pailing-iling na naibulong sa sarili.

Nagawa lang niyang maghilamos at magsepilyo. Mabilis na isinuot ang kanyang pantalong itim, ang hindi napakintab na sapatos. Mabilis na hinablot ang puting polo. Mabilis na ikinabit ang pin sa laylayan ng kuwelyo, lumutang ang tila nagyayabang na letrang K of Z, kumislap ang simbulong espada’t sibat.

“Ang tao ay nagmula sa alabok, sa alabok din magbabalik,” ang huling tumimo sa isip ni Noli.

Kinuha ni Noli ang lalagyang bilog ng abo. Ikinamot ang kanyang punggok na hintuturo.

Kuminig ang aking kanang kamay habang iginiguhit ang krus sa noo ng babae. Uminit ang aking katawan na gumihit hanggang puson sa luwang dibdib, pamilyar sa akin ang pulang nunal na kagabi lang ay basa nang aking nanlalagkit na laway.

Emanzky88
13 Pebrero 2013

© 2014 Kwentulang Marino

*imahen Mideo-AFP