Setyembre 2009


pic-09270854390519

Kung
magagawa
ko
lang

mag a la
Zorro

sa
mata
ni
Cristine Reyes
ako sanang
hero.

Kung
magagawa
ko
lang

maging
Payaso

napasaya
ko
sana
ang
mga
ngiwing
mukha ni
Kuya Gibo
at
Ate Glo.

Kung
magagawa
ko
lang

matipon
mga bundat na palakang bato

pamalit
na
sana
ito
sa
dalawang rubber boat
ng
mga
nag-reskyu.

Kung magagawa
ko
lang

batukan
mga tropang Amerikano

sa
bagal
ng
responde’y
walang dahilan
manatili
at
mag-astang
superhero.

Kung
magagawa
ko
lang

umimbento
instrumentong panukat

sa
dami at taas
ng
ihi
ng
mga
naglunggang
daga
sa toreng gareng
na
palasyo.

Magagawa
ko
lang

hiwain
ng aking matalim na
berso

minanhid
na
ramdam
nitong
mga usyoso.

Emanzky88
28 Setyembre 2009

2591645339_bfa7106d24

” Lumbera alarmed by spying…”
– Philippine Daily Inquirer

Huwag kami ang inyong matyagan
na mga nahuhumpak na
pisngi at tiyan

silang dapat!
na mga nabubundat
nabubural na pusod
sa labis na paglamon sa
mga mamahaling restawran.

Huwag kami ang inyong matyagan
na umulan man at umaraw
ay walang masilungan

silang dapat!
na may magarang
tahanan
na hindi kasama sa
mga pahayag na yaman.

Huwag kami ang inyong matyagan
na pumapalag sa maling proseso

silang dapat!
na nagnunumbra sa
mga huwad na titulo.

Huwag kami ang inyong matyagan
na hindi man lang
nararating ang
Boracay

silang dapat!
na pabalik-balik sa
malayong lupalop-
jetsetter
na maturingan.

Huwag kami ang inyong matyagan
na nagnanais nang
payapang buhay

silang dapat!
na mga natutuksong
laruin ang mahabang
termino ng kasakiman.

Huwag kami ang inyong matyagan
na laging pinaiikot
nang maruming
halalan

silang dapat!
na mga politiko
na anino
nang malaking negosyo.

Huwag kami ang inyong matyagan
na nangangarap ng
soberanya at kalayaan

silang dapat!
na mga patutot
na hininga’t utot
ay papuri
sa agilang halimaw.

Huwag na huwag
ninyo kaming matyagan
at baka kayo
ay mahatulan!

Emanzky88
18 Setyembre 2009

*litrato ni Bienvenido Lumbera (Pambansang Alagad ng Sining)
Teresa Barrozo flickr.com