Abril 2012


Felipe ‘Apo Ipe’ Salvador
May 26, 1870- Abril 15, 1912

‘Sandaang taon na ngayon
ng aking pagkabitay.
‘Sandaang taon na ngayon
ng aking kamatayan.
Kamatayan sa utos ng
Estados Unidos.

Kami na lumaban sa mga
kolonyalistang Espanyol.
Kami na lumaban kahit na
sumuko na ang pangkating Aguinaldo.
Kami na lumaban kahit na nalinlang
ang pangkatin ni Sakay.

Panatiko’t bandido ang sa amin ay sakdal.
Sa Bundok Arayat ang lakas na
sinibulan.
Santa Iglesia ang samahang nagpatibay.

Kasalanan sa Santa Iglesia ang mainggit
at managhili.
Isa sa mga aral na mapagkandili.
Kahit man lang ngayon ‘sandaang taon
ng aking kamatayan
bayaang magtanong, bayaang magdamdam.
Bakit sa aking bayang sinilangan
bayani’t rebulto’y pinagdiriwang
mamahaling bulaklak ang handog,
sa musikong banda’y masigabo ang tugtog?
Ipinagyabang na unang demokratikong halalan
sa Asya’y ginanap sa aming bayan?
Buntal na sombrero’y may pestibal?
Mahabang prusisyong antigo tuwing Viernes Santo
matiyagang sinusunda’t binibilang?
Espesyal na longganisa’t pandesal
ay ipinangtatakam?

Tanawin ang bundok na Sinukuan
ngayong araw, sa ulap ay nalalambungan.
Tungkil sa gitna ng tuktok ay hindi matanaw.
Gunita ng pakikibaka ay tila pumanaw.
Tahimik na tahimik sa aking bayan
ang tanging maririnig ay mga takam
mula sa Jollibee at McDonald na kainan.
Kasaysayan ay hindi lubusang nalasahan
Tila ba isinuka sa limot
‘sandaang taon na aking
KAMATAYAN.

Emanzky88
15 Abril 2012

© 2012 Kwentulang Marino


Kandirit ng Ibong Maya

Kumandirit ang abuhing ibon
sa uhay na pahinog na palayan
sa bakod na pagapok na kawayan
sa malutong na sanga ng kaymito
sa bubong na kalawanging payong.

Kumandirit ang kanyang himig.
Dinaig ng ibon
ang umatungal na tinig
sa “Pabasa ng Pasyon.”

Ed Romano Labao
1 Abril 2012

© 2012 Kwentulang Marino
*imahen mula kay rommeldelarapatricio2009