abc_obama_tears_tk_121214_wmain
MARUNONG DIN PA LANG LUMUHA SI OBAMA

Pilit na ikinahig ang daliri
sa sulok ng matang nangingilid
habang tinig ay nanginginig
sa panimdim na kimkim
sa Connecticut ay umulan
ng takot at dahas
panawagan ng pagluluksa
sa dalawampung paslit
na halakhak ang nalagas

sinong batong-puso ang hindi mababagbag?
kahanga-hanga sa kanyang pahayag

kailan naman kaya siya luluha?

sa mga musmos na binomba
sa Gaza
sa Libya
sa Iraq
sa Pakistan
sa Afghanistan

higit pa sa dalawampung inosente
na minasaker ang pangarap

armas

na tila ka lang bumili
sa isang burger outlet
sa kanyang bayan

ay katumbas
na alok

na giyerang kalakal.

Emanzky88
16 Disyembre 2012

©2012 Kwentulang Marino
imahen mula sa news.yahoo.com-


Pista sa Libya
(Pagsalubong sa mga Bagong Aso)

Duguang aso’y hamak na kinaladkad
nagwakas na ang bagsik ng apat na dekadang singkad
nagwakas na ang tikas ng gahamang rangya
nagwakas na ang bangis sa sukabang mukha.
Sa Sirte lang pala naglulungga
tangkas ang mga piling tuta.
Gintong angil ang handog na tropeo
sa hayok na pangil ng palalong mangangaso.

Mapula ang kaitaasan sa mga
sumisirit na bugang apoy.
Kumakandirit ang mga paang pagod
sa maingay na lansangan.
Litanya sa tuwa
ang mga tinig na paos.
Umaawit ang Koran
sa papuring kapos.

Koronel Khadaffi

Tapos na! Tapos na!
ang kilabot na alulong
mula sa tiranong naulol.

Nagpahiwatig ang kahol ni Obama

Diktadurya
Demokrasya
Reporma.

Sa kumpas ng lilong amo
matapat na nagmatyag ang berdugong NATO.
Masigla’t sabayang kumahol
kapanalig ng imperyalistang manunuhol.
Sa NTC na hilong talilong
maingat na regalong bitbit.
Kumikindat na bagong kulyar
sa mga naglalaway na leeg
palalong isinabit.

Emanzky88
21 Oktubre 2011

Umaagos ang galit mula sa Ilog Nile. Tumagos sa siyudad
ng Alexandria, Suez at Cairo. Mga sigaw ay hindi
maampat sa dating bibig na may busal. Katawang iginapos ng retaso
tila ba binalsamo ngayon ay bumubulwak ang poot
tila ba nagdideliryo. Sa Tahrir Square
ay mga nagtipon at sabay-sabay na yumukod kay Allah.
Umuusal ng tatlong dekadang inhustisya.

Hosni Mubarak! Dinaig mo pa ang mga antigong reliko
Hosni Mubarak! Dinaig mo pa ang katropang si Marcos
Hosni Mubarak! Tuta ng mga kapitalistang Amerikano
Hosni Mubarak! Napagod na sa labas-masok sa inyong canal
barko naming pangalakal.
Ikaw pa rin ang may kontrol ng Ehipto.

Huwag gayahin si Ben Ali
ng Tunisia. Mga tuta pa rin
ang ipinuwesto sa mga bakanteng silya.
Huwag ipag-andutan sina Suleiman at Shafiq
Iisa lang ang amoy at kulay. Sa kumpas ni
Uncle Sam ay numero unong sunud-sunuran.

Mapayapang lisanin ang sentro. Tangkasin ang mga alipures
sampu ng pamilya. Hihintayin pa bang itusok sa mga tulis
ng Giza? Magtago na
sa pundiya ni Clinton at Obama.

Emanzky88
31 Enero 2011

© 2011 Kwentulang Marino

“USAID can assist US COIN efforts by fostering economic growth, promoting human health, providing humanitarian assistance and enhancing democracy in developing countries. USAID has extensive experience in developing and implementing programs
with national governments and has field offices in 100 developing countries, working in close partnership with private voluntary organization, indigenous groups, universities, American businesses….”

– From Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, US Government Counterinsurgency Guide
(Washington, DC: Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, 2009)

May dapat bang ipangamba sa aming pagbisita?
Hindi kami dumayo para lang manginain ng
caviar sa Le Cirque. Ngumasab
nang biyas ng baka sa Bobby Van’s Steakhouse. Sangrekwang
engkargado’y sa pinas ay iniwan. Piniling
humimpil sa Hotel Sofitel. Pagmamalaking ibinasura
ang Waldorf Astoria.

Ipamumukha
natin sa buong mundo. Pantay lang sa trato
ang turing sa atin ng mga namumunong Amerikano. $434 milyon
ay hindi isang sensilyo na tila limos
sa isang ngumangawang musmos. Tumataginting na doblekarang bitag,
Millenium Challenge Corporation (MCC) = US counterinsurgency (COIN)
dito nga ba’y naka-angkla? O isang lagaring hapon
sa naghihingalo nilang ekonomiya? Titiyaking iuuwing
pasalubong ay mga mugmog na tinapay. Sa dahop
na pinoy ay isang tagumpay. Ipagyayabang
na tayo pa rin ang paboritong numbra na
mamahala sa ASEAN. Manunumpang hindi
pagagayuma sa alok at lasa ng mooncake
mula sa umaalsang Tsina.

Ipinangangalandaka
kong sa inyo’y ibalita,
dugo man akong asendero. Kasike sa turing.
Ginampanan ko lang, mula sa tradisyon ni Aguinaldo. Humimod
sa tumbong ni Obama’t mga lider
Amerikano.

Emanzky88
21 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa google

“Three days before the official end of the US combat mission in Iraq. US President Barack Obama said yesterday that the war in the country was “ending” and called Iraq a “sovereign” nation free to determine its own destiny.”

– Obama: Iraq war ending
The Philippine Star
August 29, 2010

Matingkad ang anino ni Mckinley sa postura ni Obama. Umaalingawngaw
ang sigaw ng “Manifest Destiny” sa malawak na ubasan ni Martha.

Mayabang na ipinangalandaka ang wasiwas ng demokrasya. Pinagana
ang mga institusyon. Itinalaga
ang mga maasahang kamelyo. Tiniyak
na ligtas ang mga tinggalan ng langis. Muling itinayo,
kinumpuni ang mga daan, riles, paliparan, sistemang patubigan,
kuryente, telekomunikasyon, bangko at pang-konsumo. Lahat ng ito
sa tulong ng mapagpalang korporasyon ng US. Bukas-palad
ang pautang ng Ex-Im Bank. Sige lang
na magkanda-baon sa utang!

Hintay lang! Paparating na ang mga
naglalaway na korporasyong Amerikano. Piliin
ang natipuhan sa mahabang listahan,

1. America Cargo Transport Company – Seattle, Wash.
2. Bell Helicopter Textron, Inc. – Fort Worth, Texas
3. Bond Building Systems, Inc. – Fort Lauderdale, Fla.
4. CSECO – Alameda, Calif.
5. Flatter & Associates – Stafford, Va.
6. General Electric – Schenectady, N.Y.
7. ICON Global Architectural Engineering – Bloomfield Hill, Mich.
8. KT Engineering – Rancho Dominguez, Calif.
9. Newport Global Group, Ltd. – Middletown, R.I.
10. Omnitrans Corporation – New York, N.Y.
11. Sallyport Global Holdings – Bridgeville, Pa.
12. Ted Jacob Engineering Group – Oakland, Calif.
13. The Boeing Corporation – Chicago, Ill.
14. TVC-MaxCell – Annville, Penn.
15. Wamar International Inc. – Simi Valley, Calif.

Tapos na ang tungkulin ng mga mersenaryo
sa dokrina ng kapayapaan. Bibigyang pugay
ang 4,400 nagbuwis ng buhay. Mga sumabog na bungo,
lumuwang mata, nalasog na bituka. Iuwi
ang marami pang ikinubling bangkay. Aaluin
ang mga inagawan ng katinuan, nawalan ng paningin,
biningi ng karahasan at inutil ng digmaan.

Ipagpag ang kanilang mga namantsahang uniporme. Umaamoy
ang pulbura at masangsang na dugo. Titigan mabuti
ang kumikislap na medalya. Paulit-ulit na
ikukuti sa ngalan ng demokrasya. Laban
sa mga berdugong terorista.

Panadaliang mamahinga ang mga mersernaryo. Mag-istratedyais
ang mga gahamang korporasyon. Pangambang
baka makaporma sa Afghanistan at Sentral Asya
mga tagasunod ng ayatollah.

Sa ngalan ng “Global War on Terror”
wangwang ng “Axis of Evil”
mga sundalo’t kapanalig ng US. Turing
sa inyo’y masahol pa sa isang mersenaryo. Malapit
na muli kayong idestino!

Emanzky88
2 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa wikipedia.org

“Playing upon the emotional and sentimental part
of the Filipino character.”
– Gov. Bandholtz
Pasyon and Revolution

Kaingat ka!

sa unang pagbisita ni Thomas Jr.
Sa matamis niyang pananagalog. Sa mga
kuwentong nilantakan niyang mangga
at adobo.

Kaingat ka!

sa kanyang papuri. Talumpating binigkas
mo’y kahulma daw nang kay Obama.

may diin na bukas-kamay ang bansa
sa malayang kalakalan. Bukas na
bukas sa dayuhang mamumuhunan.

Kaingat ka!

sa kanyang paulit-ulit na sinasabi.”Matagal na
ang ating pagka-kaibigan.”

Hindi mo ba napansin ang nangintab
niyang itimang kulay? Kumislap ang
mapuputing ngipin. Tila nangaligkig
sa tuwa ang katabaang katawan.

Emanzky88
5 Hulyo 2010

© 2010 Kwentulang Marino
****
imahe mula kay eric inocencio/flickr

pic-08010226280310

Kung tutuusin hindi naman ako nagtapos na may kaugnayan sa diplomasya o international study man lang. Magkahalong kiliti at pagkadismaya ang aking naramdaman sa nabasa kong news sa isang net.

Mukhang wala pa yatang nag-reak man lang. Sa ganang akin, hindi approriate na gawin o “designate” ni Pres.Obama ang ating pangulo na regional coordinator sa ASEAN. Sa wari ko parang lumalabas na isa siyang BIG BOSS ng multinational corporation na-Promote si PGMA sa Asia. Parang level eh usaping negosyo.Sana man lang isa siyang kinatawan ng isang international institution gaya ng U.N.

Sa ganang akin eh hindi maganda ang dating o ako lang ang nagbibigay ng masamang motibo.

Iyon man lang eh sinabi niyang “major o leading partner” Lumalabas na ang status ng U.S at Pilipinas ay hindi co-equal sa mata ng mundo o pang-diplomasyang paggalang.

Sabagay kung tutuusin titingnan tayo ng U.S na ” ganun kababaw ang mga Pilipino bigyan mo lang ng titulo eh kayang-kaya na nating utuin. Uuwi sa kanilang bansa na may pagmamalaki.”

Sabi nga ng matatanda ang “isda eh nahuhuli sa bibig” Ang dulas ng dila eh manipestasyon lang na meron pala tayong pingangamuhan. Hindi man tuwiran sabihin ni Obama kami ang inyong amo eh mahihinuha sa mga bagsak ng kanyang salita.

Sana ay hindi pa naman huli ang lahat na matahak natin ang tamang daan para sa makulay na kasaysayan nating mga Pilipino at mga namumuno sa bansa natin.

*litrato mula sa PDI.net