Hunyo 2015


Bonifacio jpeg

Sinumang Dayo

(Sa Ika-117 Taong Gunita ng Kalayaan)

Sinumang dayo

ang sa baya’y lumupig

lagi’t lagi kaming tumitindig

Espanya, Inglatera, Amerika at Hapon

kahit na nga si Limahong ay aming itinaboy

Anu’t itong Tsina

sakop naming karagatan

mga umbok na bato’t lupa

ay kanilang tinambakan

gusali’t paliparan

ay kanilang tinayuan

kabayan kong mga mangingisda

tila mga batang ipagtabuyan

sa kalbong pamunuan

may bantang iniwan

Nalimot na nga ang dating

simulaing ipinaglaban

palayain ang bawat bansa

sa kuko ng imperyalistang hibang

kapangyarihan sa kabuhaya’t armas

yabang na ipinandarahas

sosyal-imperyalista na nga ba

turing na dapat sa higanteng Tsina?

Mayaman ang aming bayan

sa aral ng dakilang kasaysayan

aming ninuno’y lubusang nanindigan

sa  mga mananakop na imbing sukaban

nanangan sa dumaloy na giting at tapang

dugo ma’t buhay ay handang ihain

dayuhan nangaduwag nang ito’y palayasin

Sinumang dayo

maging kanluraning Amerikano o asyanong Tsino

kung ang layun ay tuso

hindi kami pasisino!

Emanzky88

12 Hunyo 2015

2:30 n.u

TANDUAY STRIKE 2015 PIX

Ang TANduay ni Lucio
ay mahigit na ‘sang sentenaryo
na gumagawa ng Agua de Pataranta
pag-aari’y dumaan sa iilan pamilya
Menchatorre, Elizalde, Yrissary, Ynchausti at Teus
sa huli,
kontrol ng empresa sa kanya natapos

Ang TANduay ni Lucio
ay nagmula sa katas na tubo
hinaluan ng kinatas na lakas
ng mga binusabos na obrero

Ang TANduay ni Lucio
ay nagmula sa katas ng tubo
katas na katas
ang mga inagawan ng lakas
pigang-piga
ang sektor ng paggawa

Ang TANduay ni Lucio
gustung-gusto itong inumin ng mga dayo
sa paniwalang hindi sintetiko
anunsyong buladas na bumulag
produktong lumikha ang kalagaya’y hungkag
ikinubling pormula ang tunay na nagpasarap

Gumamit ng gintong jigger
i-mix ang mga sumusunod;

mahigit ‘sang dekadang pinaasa
pinilipit na pasahod
pinagkait na benepisyo
mga nilangong pangako
mga binusalang bibig
mga binuwag na kapit-bisig

Ang TANduay ni Lucio
ay tunay na nakalalasing
lumalasing sa kapitalistang lasenggero
lumalasing sa iilan angkan
lumalasing sa kapangyarihan
lumalasing sa pagkagahaman

Ang TANduay ni Lucio
itagay man nang itagay
ang kakarampot na patak ng rhum
haluan man ng matamis na cola
sa mga dinustang manggagawa
papait at papait ang panlasa
sa inihalong PAGSASAMANTALA!

Emanzky88
7 Hunyo 2015

©2015 Kwentulang Marino

*imahen mula sa bulatlat.com