Nobyembre 2011


Ulsan

Nilango ng
maputing inuming
Soju.
Anghang ng
Kimchi
ang siyang nagpa-init
sa nanlalamig na
kalamnan,
habang binabagtas
ang nagmamalaking
daungan
at pagawaan
Hyundai.

Chiwan

Umakyat sa barko
ang sanrekwang
Opisyal na Tsino,
layun ang magsiyasat
sa dalang kargamento.
Kasabay nang pasabi
na manananghalian
ang pihikan grupo.

Sumagi sa kinalawang
na gunita.
Ang mga atas
ni Mao Zedong
na dati’y aking
dinadakila.

Belawan

Sakay ng
Pedyak
na animo
turista.
Kasabay sa
paghitit ng
Kretek,
sa kakaibang amoy
ng usok.
Lumutang ang isip
sa mga sinariwang
kuwento ni
Mochtar Lubis.
Kaguluhan sa
Jakarta
ay naganap na
sa tulang propesiya.

Emanzky88
17 Hulyo 2009

© 2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa Ulsan, Korea

Gamutin

ang may
malalang karamdaman.

Huwag gawing
entablado
ng kasinungalingan.

Huwag gawing
pahingahan.

Huwag gawing
kanlungan.

Huwag gawing
kulungan.

Wala ditong
lunas

sa mga taong
may

malalang kasalanan.

Emanzky88
20 Nobyembre 2011
© 2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa AP


Titigil Nga Ba Ang Mundo
(Sa Ikatlong Salpukan ni El Dinamita at Pacman)

Titigil nga ba ang binigwasang kalam ng sikmura?
Sa mga batang nagbungkal ng basura.
Sa tumihayang namuting kaliskis ng tilapya.
Pisbol na lumutang sa sunog na mantika.
Tumabang na samalamig na buko
Bilang na bilang ang butil ng asukal.
Maputlang tinapa ay kumapit ang tinta ng tumal.
Nangawit na binti sa simangot na tindera.

Titigil nga ba ang dinagukang balakang?
Sa ginapas na palayan gumapang.
Mahapding init ng araw sa pasmadong karlit ng lilik
Tatlong kaban palay na pinamtubos sa bagong kilik.
Atungal ng duguang tiningkal sa Hacienda Luisita
Hanggang sa mababaw na tambak sa Maguindanao.

Titigil nga ba ang pataksil na buntal?
Sa kinalyong palad, winarat na bulsa
Sa walang habas na pagtaas ng gasolina.
Tangkang paglayas ng pamilyang kawatan
Sa Dominican Republic ang tangging hantungan.
Ganid na tubo’y sa Wall St. ang luklukan
Okupasyon ay patuloy ang dagok na laban.
Litanya ay hindi maampat sa akusang sandatang nukleyar
Nang gugumigil na upat
Salakayin ang Iran.
APEC ang umpukan doo’y muling iwinangwang
Dapurakin ang likas at lakas na iniyangyang.

Titigil nga ba ang nagsanga-sangang balitaktakan?
Sa kung sino ang tunay na tagumpay sa bakbakan.
Malikhaing isip ay kay yaman
Saganang umuusbong ng kulay.
Tumatalim pagsusuri’t katwiran
Sa bayan na ang tanging aliwan
Maging henyo sa tanghalian
Halalan ay isang peryaan
Larong basagang-bungo ni Pacman.

Emanzky88
13 Nobyembre 2011

© 2011 Kwentulang Marino

*imahe mula sa google