Hunyo 2011


(sa ika-150 taong kapanganakan)

Hanggang ngayun ba nama’y
lukob pa rin
aninong dayo

napagagamit
pa rin sa iskrip
ng mga damuho.
Kunwa’y kampi sa atin
laban sa mga Tsino.
Katotohanang nais sadkaan
pagpapalakas ng mga Intsik
sa pulitika at kabuhayan.
Baka nga naman
sila ay masapawan.

Walang kadaladala sa laro
ni Aguinaldo
na ginago lang
ng mga Amerikano.

Kung sakaling
ako
ang naging pangulo

ipagkakait na bigyang
kapangyarihan
mga kaibigan
kalaro sa pistola
at iskrima.

Sige lang
punahin ang
mainiting ulo
ni Luna.

Ipamamahagi
mga lupain
yaman ng angkan.

Pipiliing
sumakay sa ordinaryong karitela
kesa sa Porsche at Lexus
na turing ay marangyang kalesa.

Hayaan
lang si Leonor
Nelly at Josephine
kabilang ‘sang dosenang
romansa. Paparazzi ay
magpista.

Hanggang ngayun ba nama’y
lukob pa rin
anino ni Damaso

usapin sa RH Bill
LGBT
at diborsyo
imoral ang
sabi ng mga santo.

Hanggang ngayun ba nama’y
ganito pa rin
bayan ko

mas kilala pa sina Taylor Swift
Justin Bieber
at Miley Cyrus
kesa sa aking
pagkatao.

Ed Nelson R. Labao
19 Hunyo 2011

(c)2011 Kwentulang Marino

Masungit ang ganti
ng lawa
Masungit ang mga
nagahamang
panginoong may palaisdaan
Masungit ang mga
sanitary health inspector
Masungit ang mga
taga BFAR
Masungit ang mga
nasa checkpoint
Masungit ang mga
nasa kapangyarihan.

Ipinagkait na makatikim
ang mga sikmurang
nalamigan

sisig
pinaksiw
kinilaw
inihaw
prito
nilaga
sinigang
sarciado
tocho
bistek
relyeno

Pinakain lang sa mga
alagang
buwaya sa Pasay
Ayaw namang
lamunin ng mga
alagang
buwaya sa Batasan
Inalibadbaran sa masansang
na amoy
ang mga nagtutulug-tulugan.

Huwag tabunan!
Huwag tabunan!
Huwag tabunan!

Kaya pang sikmurain
lalamunan at tiyang
nasanay
sa pagpag na
hinalukay.

Tone-toneladang
putaheng bangus
sa baklad ng
panaginip ay
naglutang.

Ed Nelson R. Labao
7 Hunyo 2011

(c) 2011 Kwentulang Marino
*imahe mula sa google