Hunyo 2010(Ritwal at Simbolo)

Sa halip na maging balut. Kailan ang isang
itlog ay nagiging penoy? Kailan naman ito’y
nagiging abnoy? Hindi mapigilan ang mabulok,
itlog na alanganin ay maaring bumantot.

Kung ito’y naulanan o kulang
sa araw. Kulang sa init o liwanag
ng ilaw. Hindi kaya’y sa semilyang
taglay. Sa maraming humipo’t
kamay na pakialam.

Kung sa panunumpa’t salita ang
retorikang taglay. Sa ritwal
at simbolo ang panuntunan;
sundo’t hatid, baba’t akyat sa
hagdanan. Patuloy na yumayakap
sa pamahiing umiiral.

Kung padadala sa matamis na
pananagalog ni Thomas. Sa kamay
ni Romulo tratado’y ipauubaya. Alipures ni
Ayala sa gabinete ay kabilang. Hacienda Luisita’t
repormang katulad sa “Panatang Pagbabago”
ay hindi inilahad.

Itlog na penoy ay handa nating kaining mga pinoy.
Itlog na mabaho’t kung tawagin ay abnoy. Rekado ay sagana,
estilong bibingka sa paghahanda. Makakaya pa ba natin
itong masikmura?

Emanzky88
Hunyo 30, 2010
3:01 nh

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa flickr

Advertisements

Atas blg.1

Ikaw na nag-aastang makata:
sampay-bakod, pipitsugin
kakaning-itik, pinabili lang ng suka.

Huwag na huwag kang tutula
o lilikha ng tula.

Kung wala kang muwang
sa sukat at tugma.
(pipituhin at wawaluhin)
(lalabindalawahin)
?:($V#O&V#O!:(?

Hindi ka papasa sa pihikang panlasa
sa mga disipulo at sirkulo
nina Roberto at Rio.

Sa mga akademista’t henyo
diyos at diyosa ng panulaang
Filipino.

Atas blg.2

Ikaw na nag-aastang makata:
sampay-bakod, pipitsugin
kakaning-itik, pinabili lang ng suka.

Huwag na huwag kang tutula
o lilikha ng tula.

Kung ito’y tinilad o tinipak-tipak
mga siyokoy na salita at
editoryal na patula.

Kung wala kang muwang
sa kritisismo o maging
sa poetika.

Hindi ka papasa sa pihikang panlasa
sa mga disipulo at sirkulo
nina Roberto at Rio.

Sa mga akademista’t henyo
diyos at diyosa ng panulaang
Filipino.

Atas blg.3

Ikaw na nag-aastang makata:
sampay-bakod, pipitsugin
kakaning-itik, pinabili lang ng suka.

Huwag na huwag kang tutula
o lilikha ng tula.
O magtangkang lumahok
sa mga palihan at
patimpalak na salita’y
nililok.

Hindi ka papasa sa pihikang panlasa
sa mga disipulo at sirkulo
nina Roberto at Rio.

Sa mga akademista’t henyo
diyos at diyosa ng panulaang
Filipino.

Ito ang mahigpit
nilang atas.

Ito ang mahigpit
nilang babala.

Sa mga tulad nating
nag-aastang makata!

Emanzky88
Hunyo 28, 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa flickr


Kung sa Amerika ay nasasabik
at pagmamalaking ibalita
kung sinong makata ang tutula.
Magbibigay papuri at inspirasyon
sa iniluklok na mamumuno
sa makapangyarihang nasyon.

Sa lupaing natural na sumisibol
mga usisera at usisero
mga tsismosa at tsimoso
mga mahikero, sirkero at payaso.
Kabalintuanan ang selebrasyon
showbiz na showbiz
ang dating at estilo.

Isasantabi ang mga bagabag na taglay
mga dinemolis na iskwater sa kalusuran,
mga magsasakang sa Hacienda Yulo
ay patuloy na sinasalakay.

Mangingibabaw na balita’y
sa bagong manunungkulan.
Mabigat na problema’y
kung saan maninirahan
sa Times Street ba o Arlegui Mansion
o sa PSG na himpilan
katapat na luklukan
ng mga nasa kapangyarihan?

Isasantabi mga bagabag na taglay
mga inang walang ipambili
sa uniporme ng anak
ano’t hindi mapakali
sa pasukan ay atubili.

Mangingibabaw na balita’y
sa bagong manunungkulan.
Mabigat na problema’ y
kung anong kasuotan
ang pagpipilian.
Yari ba sa pinya o
yari sa abaka?
Iyon bang may tatak na mapa
mga watak-watak na isla
o simbolo ng namayapang ina?

Sa birtwal na larawa’y pagbabago
ang ipinakita.
Reretokehin ng kontrobersyal na si
Vicky Belo.
Ikukumpas ang medida ni
JC Buendia.
Mananaig naman ang talak ni
Kristeta.

Nalilito na ang
bagong pangulo.
Nalilito na ang
bayan ko.

Litong-lito na ang
bayan ko
sa mga usisera at usisero
sa mga tsismosa at tsismoso
sa mga mahikero, sirkero at payaso.
Na tila showbiz na showbiz
ang nagiging takbo.

Emanzky88
Hunyo 9, 2010

© 2010 Kwentulang Marino
****
imahe mula sa yahoo.com

Masarap

pangusin ang tubo na

mas magulang,

mahaba ang biyas at walang buko.

Hindi ‘yung mura o

pinagduluhan.

Kinakatas

ito na may ngalit sa kanyang

bagang.

Pigang-piga

hanggang sa umagos ang

dalisay na tamis

sa tigang na lalamunan.

Dekstros

na nagbibigay lakas

lumalawak, tumatagal

tumatatak

ang kapangyarihan at ngalan ng

angkan

sa mga binusabos na manggagawa sa

tubuhan.

Katas

ay kayang papulahin

manalaytay sa ugat na

dugong asendero

ay pairalin.

Bayan

ay patakbuhin, bagabag na tila

asyenda

na inari at ituring.

Buntot na mahaba’y

iwinagwag sa bawat

pita,

sa pagsumpa’y siya ang mapagpasya.

Huwag mong sinuhin kung kailan

tatapusin

sumusubong usok

sa bibig na may layaw,

karagdagan istres

ang maglaway.

Huwag ipagpilitang sa palasyo’y manirahan

sa minanang tahanan ay mas nanaisin

ang doon ay manahan.

Masarap

pangusin ang tubo na

mas magulang,

mahaba ang biyas at walang buko.

Hindi ‘yung mura o

pinagduluhan.

Kinakatas

ito na may ngalit sa kanyang

bagang.

Pigang-piga

hanggang sa umagos ang

dalisay na tamis

sa tigang na lalamunan.

Isip-batang ibubuga ang

pinagsapalan.

Katuwirang

baka sakaling may

makatas

pa

sa mga naghuhumiyaw

na sakada

sa aking bayan.

Emanzky88

1 Hunyo 2010

© 2010 Kwentulang Marino

***

imahe mula sa flickr/diego rivera