Bonifacio jpeg

Sinumang Dayo

(Sa Ika-117 Taong Gunita ng Kalayaan)

Sinumang dayo

ang sa baya’y lumupig

lagi’t lagi kaming tumitindig

Espanya, Inglatera, Amerika at Hapon

kahit na nga si Limahong ay aming itinaboy

Anu’t itong Tsina

sakop naming karagatan

mga umbok na bato’t lupa

ay kanilang tinambakan

gusali’t paliparan

ay kanilang tinayuan

kabayan kong mga mangingisda

tila mga batang ipagtabuyan

sa kalbong pamunuan

may bantang iniwan

Nalimot na nga ang dating

simulaing ipinaglaban

palayain ang bawat bansa

sa kuko ng imperyalistang hibang

kapangyarihan sa kabuhaya’t armas

yabang na ipinandarahas

sosyal-imperyalista na nga ba

turing na dapat sa higanteng Tsina?

Mayaman ang aming bayan

sa aral ng dakilang kasaysayan

aming ninuno’y lubusang nanindigan

sa  mga mananakop na imbing sukaban

nanangan sa dumaloy na giting at tapang

dugo ma’t buhay ay handang ihain

dayuhan nangaduwag nang ito’y palayasin

Sinumang dayo

maging kanluraning Amerikano o asyanong Tsino

kung ang layun ay tuso

hindi kami pasisino!

Emanzky88

12 Hunyo 2015

2:30 n.u


Pista sa Libya
(Pagsalubong sa mga Bagong Aso)

Duguang aso’y hamak na kinaladkad
nagwakas na ang bagsik ng apat na dekadang singkad
nagwakas na ang tikas ng gahamang rangya
nagwakas na ang bangis sa sukabang mukha.
Sa Sirte lang pala naglulungga
tangkas ang mga piling tuta.
Gintong angil ang handog na tropeo
sa hayok na pangil ng palalong mangangaso.

Mapula ang kaitaasan sa mga
sumisirit na bugang apoy.
Kumakandirit ang mga paang pagod
sa maingay na lansangan.
Litanya sa tuwa
ang mga tinig na paos.
Umaawit ang Koran
sa papuring kapos.

Koronel Khadaffi

Tapos na! Tapos na!
ang kilabot na alulong
mula sa tiranong naulol.

Nagpahiwatig ang kahol ni Obama

Diktadurya
Demokrasya
Reporma.

Sa kumpas ng lilong amo
matapat na nagmatyag ang berdugong NATO.
Masigla’t sabayang kumahol
kapanalig ng imperyalistang manunuhol.
Sa NTC na hilong talilong
maingat na regalong bitbit.
Kumikindat na bagong kulyar
sa mga naglalaway na leeg
palalong isinabit.

Emanzky88
21 Oktubre 2011

“The chairman, vice chairman, and senior legal counsel of the 9/11 Commission wrote books partially disassociating themselves from the commission’s report. They said that the Bush administration put obstacles in their path, that information was withheld from them….”

– Dr. Paul Craig Roberts
Centre for Research on Globalization

Isang dekada na tayong
nagluluksa.
Natagpuan na sa buhangin
ang katotohanan.
Binusalan nila ang mga
paham.
Mga buktot sa pagdinig
ay nangabahag ang buntot.
Inilibing sa pusod ng alon
ang lobo ng disyerto.
Mapanlinlang ang hintuturo
sa kanya’y nakaturo.
Maligoy ang mga
talumpati.
Gayun ang mga lumikha’t umaruga
ay nakangising gumagala.

Emanzky88
11 Setyembre 2011

© 2011 Kwentulang Marino

*imahe mula sa wikipedia

“USAID can assist US COIN efforts by fostering economic growth, promoting human health, providing humanitarian assistance and enhancing democracy in developing countries. USAID has extensive experience in developing and implementing programs
with national governments and has field offices in 100 developing countries, working in close partnership with private voluntary organization, indigenous groups, universities, American businesses….”

– From Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, US Government Counterinsurgency Guide
(Washington, DC: Bureau of Political-Military Affairs, US Department of State, 2009)

May dapat bang ipangamba sa aming pagbisita?
Hindi kami dumayo para lang manginain ng
caviar sa Le Cirque. Ngumasab
nang biyas ng baka sa Bobby Van’s Steakhouse. Sangrekwang
engkargado’y sa pinas ay iniwan. Piniling
humimpil sa Hotel Sofitel. Pagmamalaking ibinasura
ang Waldorf Astoria.

Ipamumukha
natin sa buong mundo. Pantay lang sa trato
ang turing sa atin ng mga namumunong Amerikano. $434 milyon
ay hindi isang sensilyo na tila limos
sa isang ngumangawang musmos. Tumataginting na doblekarang bitag,
Millenium Challenge Corporation (MCC) = US counterinsurgency (COIN)
dito nga ba’y naka-angkla? O isang lagaring hapon
sa naghihingalo nilang ekonomiya? Titiyaking iuuwing
pasalubong ay mga mugmog na tinapay. Sa dahop
na pinoy ay isang tagumpay. Ipagyayabang
na tayo pa rin ang paboritong numbra na
mamahala sa ASEAN. Manunumpang hindi
pagagayuma sa alok at lasa ng mooncake
mula sa umaalsang Tsina.

Ipinangangalandaka
kong sa inyo’y ibalita,
dugo man akong asendero. Kasike sa turing.
Ginampanan ko lang, mula sa tradisyon ni Aguinaldo. Humimod
sa tumbong ni Obama’t mga lider
Amerikano.

Emanzky88
21 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa google

“Three days before the official end of the US combat mission in Iraq. US President Barack Obama said yesterday that the war in the country was “ending” and called Iraq a “sovereign” nation free to determine its own destiny.”

– Obama: Iraq war ending
The Philippine Star
August 29, 2010

Matingkad ang anino ni Mckinley sa postura ni Obama. Umaalingawngaw
ang sigaw ng “Manifest Destiny” sa malawak na ubasan ni Martha.

Mayabang na ipinangalandaka ang wasiwas ng demokrasya. Pinagana
ang mga institusyon. Itinalaga
ang mga maasahang kamelyo. Tiniyak
na ligtas ang mga tinggalan ng langis. Muling itinayo,
kinumpuni ang mga daan, riles, paliparan, sistemang patubigan,
kuryente, telekomunikasyon, bangko at pang-konsumo. Lahat ng ito
sa tulong ng mapagpalang korporasyon ng US. Bukas-palad
ang pautang ng Ex-Im Bank. Sige lang
na magkanda-baon sa utang!

Hintay lang! Paparating na ang mga
naglalaway na korporasyong Amerikano. Piliin
ang natipuhan sa mahabang listahan,

1. America Cargo Transport Company – Seattle, Wash.
2. Bell Helicopter Textron, Inc. – Fort Worth, Texas
3. Bond Building Systems, Inc. – Fort Lauderdale, Fla.
4. CSECO – Alameda, Calif.
5. Flatter & Associates – Stafford, Va.
6. General Electric – Schenectady, N.Y.
7. ICON Global Architectural Engineering – Bloomfield Hill, Mich.
8. KT Engineering – Rancho Dominguez, Calif.
9. Newport Global Group, Ltd. – Middletown, R.I.
10. Omnitrans Corporation – New York, N.Y.
11. Sallyport Global Holdings – Bridgeville, Pa.
12. Ted Jacob Engineering Group – Oakland, Calif.
13. The Boeing Corporation – Chicago, Ill.
14. TVC-MaxCell – Annville, Penn.
15. Wamar International Inc. – Simi Valley, Calif.

Tapos na ang tungkulin ng mga mersenaryo
sa dokrina ng kapayapaan. Bibigyang pugay
ang 4,400 nagbuwis ng buhay. Mga sumabog na bungo,
lumuwang mata, nalasog na bituka. Iuwi
ang marami pang ikinubling bangkay. Aaluin
ang mga inagawan ng katinuan, nawalan ng paningin,
biningi ng karahasan at inutil ng digmaan.

Ipagpag ang kanilang mga namantsahang uniporme. Umaamoy
ang pulbura at masangsang na dugo. Titigan mabuti
ang kumikislap na medalya. Paulit-ulit na
ikukuti sa ngalan ng demokrasya. Laban
sa mga berdugong terorista.

Panadaliang mamahinga ang mga mersernaryo. Mag-istratedyais
ang mga gahamang korporasyon. Pangambang
baka makaporma sa Afghanistan at Sentral Asya
mga tagasunod ng ayatollah.

Sa ngalan ng “Global War on Terror”
wangwang ng “Axis of Evil”
mga sundalo’t kapanalig ng US. Turing
sa inyo’y masahol pa sa isang mersenaryo. Malapit
na muli kayong idestino!

Emanzky88
2 Setyembre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa wikipedia.org

“Playing upon the emotional and sentimental part
of the Filipino character.”
– Gov. Bandholtz
Pasyon and Revolution

Kaingat ka!

sa unang pagbisita ni Thomas Jr.
Sa matamis niyang pananagalog. Sa mga
kuwentong nilantakan niyang mangga
at adobo.

Kaingat ka!

sa kanyang papuri. Talumpating binigkas
mo’y kahulma daw nang kay Obama.

may diin na bukas-kamay ang bansa
sa malayang kalakalan. Bukas na
bukas sa dayuhang mamumuhunan.

Kaingat ka!

sa kanyang paulit-ulit na sinasabi.”Matagal na
ang ating pagka-kaibigan.”

Hindi mo ba napansin ang nangintab
niyang itimang kulay? Kumislap ang
mapuputing ngipin. Tila nangaligkig
sa tuwa ang katabaang katawan.

Emanzky88
5 Hulyo 2010

© 2010 Kwentulang Marino
****
imahe mula kay eric inocencio/flickr

Buhay na buhay ang istorya sa libro ni John Perkins na Confessions of an Economic Hit Man sa aking bansa…”

Para namang nanadya ang pagkakataon. Katatapos ko lang basahin ang libro ni John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man (2004)
kung saan ay isa siya sa mga instrumento ng U.S para higit na mapagsamantalahan ang mga mahihirap na bansa sa larangan ng ekonomiya, politika, kultura at militar.

Nasabi kong nanadya dahil nabasa ko sa kolum na With Due Respect ni Artemio V. Panganiban sa Philippine Daily Inquirer (March 21, 2010) na may titulong “To be a holdover president, GMA needs the U.S”
Sa nasabing artikulo ay bumisita pala nitong Marso ang National Democratic Institute U.S based think-tank na mas naka-kiling sa administrasyong Obama. Nakipag-pulong sila sa may 30 organisasyon sa 27 beses na upuan. Bago sila umalis ay nag-iwan sila ng 11 pahina na ulat/rekomendasyon.

Naikwento din ni Artemio V. Panganiban na bumisita sa kanyang tahanan ang isa sa kinatawan ng NDI na si Dr. Jamie F. Metzl, nagtapos sa Oxford at Harvard. Personal nilang pinag-usapan ang mga posibilidad na mangyari sa eleksyong darating.

Tunay Na Mukha Ng National Democratic Institute (NDI)

Ano’t hindi ako nagkasya’y may kung anong kuryusidad kong tiningnan sa web ang pangalang Dr. Jamie F. Metzl, isa siyang eksperto sa tinatawag na “public diplomacy,” visiting scholar ng Carnegie Endowment for International Peace na sa maraming pampulitika’t iskolar na librong nalathala ay instrumento o front ng CIA. Sa kanyang artikulong nalathala na U.S Must Win Battle of Images
ay mapapansin ang pagbibigay niya nang direktiba o paglikha ng isang opinyon. Click ko rin ang profile ni Madeleine K. Albright bilang chairperson ng NDI, sa mga nagmamasid sa politika alam na nang lahat na siya’y naging dating nanungkulan sa State Department. Isa sa interesadong natuklasan ko’y nagtayo siya ng isang international strategy consulting firm– Albright Group (2001) na pangunahing kliyente ay gaya ng Coca-Cola, Merck, Dubai Ports World & Marsh & Mclennan Companies. Nakaka-excite pa nito, bukod sa Federal Fund ang nagpopondo dito, nitong 1998 ay nagpondo na rin ang Democratic Century Fund may diin pa dito na “It is managed by the Emerging Markets Group” na kyuryus kong mas tsinek ang pangalang Gregory Fossedal na nasa BOD at may posisyon din na Chief Investment Officer ng DCF. Karamihan sa BOD ng DCF ay dominante ng grupo nila Gregory Fossedal bilang chairman ng Alexis de Tocqueville Institute (AdTi), sabi pa- right-wing think-tank, produced reports & policy research.. Marami silang kliyente sa ibat-ibang larangan ng negosyo, agrikultura, pinansya at imprastruktura. Pati na ang World Bank, Asian Development bank ay kliyente nila. Ibig sabihin di pala tuwirang mga democrats lang ang bumubuo sa NDI! Pati na ang mga nasa right-wing!

Pagsusuma

Ang pagpunta nila dito sa bansa ay hindi nangangahulugan ng kanilang mission statement, tumulong para sa ngalan ng demokrasya at tugunan ang kahilingan ng ilang mga pinoy sa U.S na pagpaabot kay Obama na matiyak na maging maayos ang eleksyon. Para sa akin, ang pakikipagpulong nila sa usapin ng eleksyon,

1. Tuwiran nilang ma-asses ang sitwasyon ng bansa sa pakikipag-pulong sa 30 organisasyon at pakikipag-usap sa mga piling personalidad na lumilikha ng opinyon;

2. Nagsisilbi pa rin ito sa seguridad o katatayuan ng kanilang mga kliyente at kabuang interes ng U.S sa bansa.

3. Pagpaparamdam kay Arroyo at sa iba pang politiko na anumang hakbangin ay kailangan nila ang basbas ng U.S laluna’t makakasama sa kabuuang interes nito.

Nanadya

Muli kong sinulyapan ang libro, hindi ko maiwasang mangiti at mag-isip nang malalim. Buhay na buhay ang istorya sa libro ni John Perkins na Confessions of an Economic Hit Man sa aking bansa.

Emanzky88
21 Marso 2010

© 2010 KWENTULANG MARINO