Malamlam ang liwanag ng
buwan,
sa siyudad ng
Algiers.

Pinasasaya na lamang ang
kaitaasan,
nang mapanlinlang na mga
bituin,
isinabog sa binaog na mahabang
kabundukan.

Ikinukubli ang tunggalian umiiral
na mga nakausling
pangil,
nang panganib at
takot.

Pilit ibinabalik ang lambong ng
kahapon,
iginigiit, doktrinang salik sa papel
na kuwadrado.
Nakapupuwing na gaya ng
buhangin sa disyerto.

Umaalingawgaw
ang mga putok,
mula sa nguso ng
karahasan.

Nangingibabaw
ang mga panaghoy,
kinimkim na himutok.
Mga kaluluwang binistay
nang kawalang katwiran.

Sino nga bang dapat maghawak ng
tingarong-espada?
Dulo ay nakaturo sa tahanan
ni Allah!

Dinggin mo!
El Djezair
ng aking kamusmusan.
Tagulaylay
nang katotohanan ay may nais
wakasan.
Aninong tanikala
na nag-uugnay sa toreng-bakal
ng kanluran.

Malamlam ang liwanag ng
buwan,
sa siyudad ng
Algiers.

Pinapupula
na lamang ang kaitaasan,
nang mga tilamsik ng
dugong pumupusyaw.
Malayang tinig ay kanilang
ninakaw.

Malamlam ang liwanag ng
buwan,
sa siyudad ng
Algiers.

Hindi pa ganap na
sumisilip,
sa mga nagluluksang
ulap
ang ninanasang
kislap
ng
kapayapaan.

Ed Nelson R. Labao
M/V Akra Sounion
Baybay-dagat
El Djezair (Algiers), Algeria
26 Agosto 1998

(c) 2011 Kwentulang Marino

***unang tinula sa pantalan ng Algeria (1998) sa barkong M/V Akra Sounion saksi ang ibang tripulante sa katabing barko. Nalathala sa antolohiyang “IPUIPO SA PIGING (2010)”

**imahe mula sa google

Nanalasa ang
ipuipo
sa loob ng
lumang bistro.

Saksi
ang makulay
na pinta at simbolo
ng dekada sitenta,
mga bilog na lamesa
ispayral na disenyong
silya.
Pinagdugtong na lagayang
mikropono,
pingas na instrumento.

Sasagka ba ang buhos
ng ulan?
Umagos na tubig sa
may bulwagan.
Patak sa kisame
sa pahina ay
iniwan.
Nabasang ispageti
at serbesang
pumusyaw.

Tinungayaw
ang mga
nabubundat
sa
piging.
Inuyam
ang mga
diyus-diyosan.
Sumingit na
umawit
ang mamang
may
baril.
Sinampal
ang mga
naghuhumindig
na titing
nalilibugan.

Nanalasa ang
ipuipo
sa loob ng
lumang bistro.

Walang nakaawat
sa
sumambulat
na
galit.

Emanzky88
24 Agosto 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula kay Kislap

(LUNSAD-AKLAT)

Paparating na ang IPUIPO!
Mapalad na mapabilang sa kalipunan ng mga tula ang ilan sa tula mula sa KWENTULANG MARINO.
Bayaang manalasa ang IPUIPO SA PIGING!

Image010(Sa Mga Inulila Ni Ondoy)

Nalungkot
ang
buwan
sa
siwang
ng
mga
sanga

sinisilip

ang
mga

naglutang

na
alaala.

Sa
nababad
na
lamig
ng

gabi

walang
mabanaag
na

mumunting kislap
at
saya.

Mapait
na
ngiti
sa

nangingitim

na
labi

ang
sa
iyo’y
matipid
na
isinukli.

Mga
pangarap
kong
sa

basura
ay

iginapos

kasabay
na

tinangay

nang
nagngangalit
na

agos.

Emanzky88
5 Oktubre 2009
12:03 n.u
***
Nalathala sa librong IPUIPO SA PIGING (2010)