hr-andrea-rosal-baby-byja-upload
Luwal

Mabuti pang sa larangan
doon ako’y isinilang.
Hangi’y makatarungan.

Rekwes

Nagrekwes si Napoles
gamutin kanyang matres.
Kaskas na kasingbilis.

Burol

Gobyernong walang habag
maramot na nag-ambag.
Luksang tatatlong oras.

Rosal

Tingkad ng puting bulaklak
sa dibdib ng dalisdis.
Alab ang halimuyak.

Diona Andrea

Baon kong gunita
ang mabangong hininga.
Talinghaga ng digma.

Emanzky88
20 Mayo 2014

©2014 Kwentulang Marino

* Si Diona Andrea ay dalawang araw lamang itinagal mula sa pagkaluwal ni Andrea Rosal, detenidong politikal. Ipinagkait sa mag-ina ang mabilisang gamutan sa katwiran na kailangan pa ng “court order” Kakapusan ng hangin sa dugo ang dahilan ng seizure na ikinahantong sa maagang kamatayan.

**imahen mula sa bulatlat.com