Imoral ang mga sumasampalataya sa RH Bill. Imoral
ang sunud-sunuran sa dikta ng USAID at MCC. Imoral
ang mga lumubong tiyan dahil sa libog ng among dayuhan. Imoral
ang magtapon ng sanggol sa basurahan ng eroplano. Imoral
ang mga bumibili ng pampalaglag ng buhay malapit sa simbahang Quiapo. Imoral
ang magtapon ng fetus sa harap ng katedral. Imoral
ang mamudmod ng condom at pildoras. Imoral
na magbuntis ang mga inagawan ng katinuan. Imoral
itong pag-usapan sa kasalukuyang lipunan. Sa iskwater, batang kalye,
ampunan, kulungan, putahan at pulubi.

Banal ang luklukan ng Papa sa Roma na nagpapahintulot sa aborsyon at prostitusyon,
sa mga naka-eskaparateng babae. Banal
ang puting abito na gumagahasa sa kalalakihang kabataan. Banal
ang mga inilipat sa malayong diyosesis bilang kaparusahan. Banal
ang simbahang katoliko sa pagtatago ng yaman. Banal
ang mga nakasutanang may suplay ng paketeng sigarilyo sa kanilang parokya. Banal
ang mga paring may nakakubling supling. Banal
ang mga madreng ginahasa’t nabuntis ng giyera sibil sa Africa. Banal
ang pwersahang trabaho sa bahay-ampunan sa Ireland. Banal
ang mga paring nabigyan ng sariling lupa’titulo mula sa mayayamang deboto. Banal
ang mga yumayakap sa dokrina ni Padre Damaso.

“Salamin ng Katuwiran
Luklukan ng Karunungan
Bukal ng Kaligayahan
Tore ni David
Toreng Gareng
Bahay na Ginto
Kaban ng Tipan
Talang maliwanag
Kabanal-banalan…”

Panalangin mo po sila.

Ed Nelson R. Labao
1 Oktubre 2010

© 2010 Kwentulang Marino
***
imahe mula sa wikipedia